fbpx

Plejecentret Baeshøjgård er et privat plejecenter under OK-Fonden med kontrakt med Odsherred Kommune.
Ok-fonden er en erhvervsdrivende fond, som arbejder nonprofit og hvis hovedformål har et socialt sigte.

Det er OK-Fondens vision, at “Livet skal leves – hele livet.”

Vi synes, at det bør være en menneskeret at kunne arrangere sig i hverdagen og gøre sin tilværelse så behagelig, som man nu ønsker det og har ressourcer til.

Vi har den samme økonomi som de øvrige plejecentre i Odsherred kommune. For at kunne efterleve vores værdier, har vi meget brug for at pårørende også støtter op om beboernes ønsker om livs udfoldelse.

Centerråd

Centerrådet er beboernes talerør og mødes fire gange om året. Der afholdes valg en gang årligt. Rådet kan bestå af beboere, pårørende, medarbejdere, frivillige og andre, der har interesse i Baeshøjgård og beboernes dagligdag.
Centerchef er fast medlem.

Fornøjelsesrådet

Består af beboere og personale. Vi holder møde en gang om måneden. På møderne drøftes og aftales, hvilke fornøjelser og arrangementer, der skal afholdes i den kommende måned.

Vi har flere faste og traditionsrige arrangementer:

 • Nytårs – og påskefrokost
 • Baeshøjgårds fødselsdagsfest
 • Skt. Hans
 • Asfaltbal
 • Høstfest
 • Mortens And
 • Første søndag i advent
 • Julefrokost

Herudover er der hver anden fredag eftermiddag bar med drinks, øl, vin, musik og sang.

Mad

Vi har vores eget køkken som laver god og velsmagende mad til hele døgnet. Vores køkken planlægger i samarbejde med pleje personalet eventuelle diæter, eller særligt berigede måltider.

Det er altid muligt at invitere gæster til spisning, varm eller kold mad. Blot bestilles det i køkkenet to dage før. Ligeledes er man velkommen til at spise måltidet sammen med sine gæster i cafeen, som har åbent alle hverdage. I weekenden kan samvær i caféen arrangeres efter aftale med køkkenet.

Der er mulighed for at bestille og købe mad, lagkage og lignende i køkkenet, ligesom det er muligt at benytte cafeen til selskaber og andre sammenkomster, fx efter bisættelse.

Tag en snak med køkkenet om ønskerne og hør, hvad vi kan tilbyde.

Køkken

Forretningsudvalg

 • Michael Brostrøm, formand
 • Paul Erik Weidemann
 • Eva Lunding Olsen
 • Henrik Lundsgård

Lov og tilsyn

Baeshøjgård er underlagt gældende lovgivning for plejehjem. Vi lever således op til lovkravene.

Der er dog områder, hvor vi vælger at tolke loven som et minimumskrav, og gør os umage for, at gøre pleje, omsorg og øvrige forhold endnu bedre end vi skal.