fbpx

Plejecentret Baeshøjgård er et privat plejecenter under OK-Fonden med kontrakt med Odsherred Kommune.
Ok-fonden er en erhvervsdrivende fond, som arbejder nonprofit og hvis hovedformål har et socialt sigte.

Det er OK-Fondens vision, at “Livet skal leves – hele livet.”

Vi synes, at det bør være en menneskeret at kunne arrangere sig i hverdagen og gøre sin tilværelse så behagelig, som man nu ønsker det og har ressourcer til.

Centerråd

Centerrådet mødes fire gange om året, og der afholdes valg en gang årligt. Rådet kan bestå af beboere, pårørende, medarbejdere, frivillige og andre, der har interesse i Baeshøjgård.
Centerchef er fast medlem.

Fornøjelsesrådet

Består af beboere og personale. Vi holder møde en gang om måneden. På møderne drøftes og aftales, hvilke fornøjelser og arrangementer, der skal afholdes i den kommende måned.

Vi har flere faste og traditionsrige arrangementer:

 • Nytårs – og påskefrokost
 • Temamiddage
 • Baeshøjgårds fødselsdagsfest
 • Asfaltbal
 • Høstfest
 • Mortens And
 • Første søndag i advent og
 • Julefrokost

Herudover er der hver fredag eftermiddag fredagsbar, med drinks, øl, vin, m.v.

Mad

Vi har vores eget køkken som laver god og velsmagende mad til hele døgnet. Det er derfor altid muligt at invitere gæster til spisning, varm eller kold mad. Blot bestilles det i køkkenet dagen før. Ligeledes er man velkommen til at spise måltidet sammen med sine gæster i cafeen.

Dette for at sikre god mulighed for dialog omkring måltidet mellem beboere, personale og køkken. Alle tilbydes dagligt et glas vin, en øl eller en vand til maden, og hver beboer bestemmer menuen på sin fødselsdag.

Der er mulighed for at bestille og købe mad, lagkage og lignende i køkkenet, ligesom det er muligt at benytte cafeen til selskaber og andre sammenkomster, fx efter bisættelse.

Tag en snak med køkkenet om ønskerne og hør, hvad vi kan tilbyde.

Køkken

Forretningsudvalg

 • Michael Brostrøm, formand
 • Paul Erik Weidemann
 • Eva Lunding Olsen
 • Henrik Lundsgård

Lov og tilsyn

Baeshøjgård er underlagt gældende lovgivning for plejehjem. Vi lever således op til lovkravene.

Der er dog områder, hvor vi vælger at tolke loven som et minimumskrav, og gør os umage for, at gøre pleje, omsorg og øvrige forhold endnu bedre end vi skal.