fbpx

Sygeplejestuderende på Lotte 

Vi har nået en milepæl, som vi er megastolte af. Vi har fået vores første sygeplejestuderende i praktik, som en del af 1. semester på sygeplejerskeuddannelsen. Praktikforløbet er tilrettelagt på baggrund af semesterbeskrivelsen og ud fra sparring med andre plejecentre, sygeplejestuderende og uddannelsesinstitutionen. Vi på Lotte er meget glade for på den måde at kunne bidrage til uddannelse af fremtidige kollegaer.  

Afdelingssygeplejerske Kristian og centerchef Malou Frische er praktikansvarlige. Malou har ansvaret for de administrative opgaver, og Kristian er tovholder for både vejleder og elever/studerende i plejen.   

Vi holder månedlige vejledermøder, hvor vejlederne sparrer med hinanden, og de er med til at strukturere og ensrette praktikforløbene. 

Kristian har månedlige, kliniske undervisningstimer med eleverne. Til undervisningen præsenterer eleverne en case, hvor de bruger både sygeplejeprocesen og Virginia Hendersons områder. Samtidig udfordres eleverne til at komme med undervisningsemner. Det har blandt andet betydet, at vi har haft praksisnær undervisning i demens og diabetes. 

Vores to første studerende havde erfaring med i bagagen. Camilla er frivillig på et ungdomscenter, og Malou (t.v.) er uddannet sosu-assistent. De var sammen om at passe deres tildelte beboere, bidrag til triagering og deltage i aktiviteter. Formålet med makkerskabet var for at de kunne lære at bruge hinanden til sparring og refleksion og samtid gøre hinanden klogere og stærkere. De endte desuden med at blive veninder og mødes socialt. 

Praktikforløbet varede tre uger, og fokus har været på observation og vurdering af beboerens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. I de tre uger skulle de blandt andet lære om at møde en beboer og skabe en tillidsfuld relation, forholde sig til blufærdighed, sundheds- og serviceloven og selvbestemmelsesretten. I forhold til Semesterbeskrivelsen skulle de aflevere deres studieplan, som blev udfyldt løbende, en logbog i medicinhåndtering, og en afsluttende opgave for at træne observation og systematisk dataindsamling. Den afsluttende opgave blev præsenteret for eleverne.  

Vi glæder os rigtig meget til, at både Camilla og Malou vender tilbage til efteråret til 2.semester. Begge skal være hos os i længere tid, det vil sige otte uger i alt, og deres fokus er ”klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb”.