fbpx

Bavne Ager – et moderne boligområde med nye fællesskaber og en helt særlig tryghed

OK-Fonden arbejder for, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve livet, hele livet. Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet, uanset livssituation, alder og helbred. Den vision bliver til virkelighed i nogle nyskabende og eftertragtede byggerier og byområder rundt om i Danmark i disse år. Et af de første er Bavne Ager i Gilleleje.

Ved at samle flere typer boliger skaber OK-Fonden nye og anderledes muligheder for fælles aktiviteter og samspil. Plejehjemmet, fleksible seniorboliger og et seniorbofællesskab – de såkaldte ”Boliger for Livet” – bliver nærmeste naboer.

Boliger for Livet

Boliger for Livet er gennemtænkte og fleksible boliger til mennesker, som gerne vil have mulighed for at blive boende i deres eget hjem hele livet – også hvis der opstår behov for hjælp og pleje. Kombinationen med senior- og plejeboliger som naboer betyder, at vi kan give mennesker mulighed for at blive i deres private bolig livet ud – og få hjælp af plejehjemmets medarbejdere, hvis det bliver nødvendigt.

Beboerne i ”Boliger for Livet” kan bruge plejehjemmets fællesfaciliteter som café og wellness i det daglige. Herudover kan man også vælge at bestille og få leveret privat betalte tilkøb som fx mad, rengøring og ledsagelse. Servicen gøres fleksibel og tilpasses den enkelte beboers behov, i tæt dialog og efterhånden som behovene opstår.

Boligerne indrettes med niveaufri adgang og rumforhold med plads til både rollator og kørestol. De er velindrettede og gennemtænkte, så fx skabene i badeværelset kan tages ned, hvis behovet for en handicapvenlig bolig opstår.

Boliger for Livet henvender sig til mennesker, der søger øget tryghed, har nedsat funktionsevne, eller som blot over tid ønsker at have muligheden for at tilkøbe sig hjælp.

Seniorbofællesskab – en attraktiv boform

Når børnene er flyttet hjemmefra, og hus og have er måske blevet for stort og arbejdskrævende, begynder flere at overveje en mindre og velindrettet bolig – gerne i et fællesskab med ligesindede.

I OK-Fondens seniorbofællesskaber har man en regel om, at beboerne skal være minimum 50 år og uden hjemmeboende børn.

I seniorbofællesskabet er der plads og rum for mennesker med god tid og stor lyst til at dyrke fællesskabet. Fælleshuset danner rammen om de mange spændende og hyggelige aktiviteter som fællesspisning, kortspil, musik, teater, istandsættelse af gamle møbler og meget mere.

Når man vælger seniorboligfællesskab som boform, prioriteres det sociale element højt. Det danner på mange måder rammen om livet i bofællesskabet. Beboerne er mere end blot gode naboer. Man indgår i et forpligtende fællesskab, der går ud på at skabe og vedligeholde tryghed og godt naboskab for og med hinanden. Graden af aktivitet og hvilke aktiviteter, der skal foregå, bestemmes af bofællesskabet selv.

OK-Fonden har erfaring for, at det typisk er fællesskabet og trygheden i fællesskabet, som vægtes højst hos de kommende naboer – og det er netop det, som OK-Fonden støtter op om.