fbpx

Aflastningspladser til rådighed

Aflastningsplads til dig, der trænger til et pusterum, skal på ferie eller være væk fra hjemmet i anden forbindelse, fx ved indlæggelse.

En aflastningsplads er til dig, der har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som medfører, at du ikke kan være alene, hvis din samboende ikke kan pleje dig.

Plejehjemmet Bøgehøjgård har to aflastningspladser, og der er som regel gode muligheder for at booke et ophold. Man kan max booke tre uger om året, og man kan fordele dagene som man vil, henover et kalenderår.

Når man er på aflastningsplads deltager man i de aktiviteter, der foregår i huset og man kan deltage i træning, de dage der er holdtræning. Går du i et aktivitetscenter fx mødestedet eller pusterummet, kan du vælge at fastholde dette eller holde en pause mens du er på aflastningsophold.

Er du/I nye brugere af aflastningsplads kan du komme på besøg, se mulighederne og møde os. Ring og lav en aftale med os.

For at få et ophold på Bøgehøjgård, skal du kontakte os telefonisk på 49281500 mellem kl. 9-14 i hverdagene. Til denne samtale har vi en snak om dine/jeres ønsker samt om hvorvidt kravene til visitering til pladsen opfyldes. Til samtalen foretager vi også en faglig vurdering af din pårørendes funktionsevne og individuelle behov for pleje og tilsyn, samt dit engagement i pasningen af din pårørende.

Kravene er at:

  • Man passer og bor sammen med en pårørende med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som medfører at personen ikke kan være alene.
  • Hjemmehjælp i eget hjem er ikke tilstrækkeligt.

Et aflastningsophold koster 159,50 kr i 2021-priser. Heri får man kost, husholdningsartikler, linned og vasket tøj ved behov. Der opkræves ikke husleje. Pengene opkræves via pension eller girokort.

Aflastning ydes i henhold til Lov om Social Service § 84.

https://helsingor.dk/borger/omsorg-og-pleje/aflastning-uden-for-hjemmet/