fbpx

Ingeborggården og Frederiksberg BoldklubDet eksisterende plejehjem Ingeborggården og klubhuset for Frederiksberg Boldklub er nedslidt og utidssvarende og skal derfor rives ned for at give plads til nye og moderne faciliteter.

De to projekter er samlet i ét projekt, fordi bygherrerne, Frederiksberg Kommune og FB-Fonden, ønsker at udvikle det potentiale der er i, at to institutioner med forskellige brugergrupper, i forskellige aldre, knyttes sammen i et fællesskab.

Det kommende Ingeborggården skal rumme 200 boliger og får samlet et areal på ca. 17.800 m² eksklusiv kælder. Boligerne ligger på 1. til 5. sal og samles i afdelinger med ca. 27 beboere, fordelt på nogle mindre bogrupper. Den enkelte afdeling har nogle fælles opholds- og spisestuer, som ligger centralt i afdelingen, hvorfra der er udgang til en stor fællesaltan.

Det nye klubhus får et samlet areal på ca. 1000 m².. Det nye klubhus vil have en naturlig placering ved fodboldbanerne, med adgang fra omklædningsrummene i kælderen, via en spillertunnel, direkte til banerne samt en sportscafe på 1. sal, hvor man kan kigge udover banerne.

Frederiksberg Boldklub og Ingeborggården har selv udtrykt ønske om at samarbejde med hinanden, og samarbejdet er i tråd med Frederiksberg Kommunes vision ”Generationernes By”, der handler om at Frederiksberg er en by for alle generationer og rummer en vision, der understøtter et aktivt liv og samvær på tværs af alle generationer. Generationernes By skal styrke byens sociale sammenhængskraft, reducere antallet af ensomme borgere, skabe flere borgerinitiativer på tværs af generationer og sikre, at flere anvender de kommunale institutioner og tilbud.

Samspillet mellem unge og ældre er givende for alle, så når bydelen omkring Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub udvikles, skal der være faciliteter og rum, der understøtter Generationernes By ved at tilbyde samvær omkring varierede aktivitetstilbud. Der skal skabes og udvikles rammer, hvor borgerne kan fordybe sig, opdage og udvikle deres talenter, være skabende og udøvende i både organiseret og selvorganiseret form.

Projektet har endvidere et fint samspil med ”Frederiksbergstrategien”, som er kommunens overordnede vision for byens udvikling. Strategien tegner en fremtid, hvor alle borgere i den mangfoldige og rummelige by kan leve et liv med mest mulig livskvalitet, uanset hvem de er, og hvor de er i livet. Projektet skal skabe en stedsspecifik, arkitektonisk og byrumsmæssigt smuk løsning. Løsningen skal være fleksibel, robust, velfungerende og let at drifte – både i bygning og pleje.

Udover den fælles samlende vision for byggeriet, har Ingeborggården også sin egen vision, som handler om at være en aktiv del af Generationernes By og et naturligt mødested for alle i bydelen, skabe rare og velfungerende arbejdsforhold, samt at beboerne oplever plejehjemmet som deres eget hjem, hvor livet på Ingeborggården er en naturlig fortsættelse af deres liv før Ingeborggården.

Frederiksberg Boldklubs vision er at boldklubben vil tage aktivt ansvar for lokalområdets fællesskaber, og bidrage til den sociale indsats på Frederiksberg. Boldklubben vil åbent tilbyde aktiviteter som kan bidrage til den generelle sundhed, mødet mellem kulturer samt unge og ældre.

I foråret 2018 har der været afholdt en totalentreprisekonkurrence og vinderen af konkurrencen er GVL Entreprise A/S. Fra august 2018 til efteråret 2019, skal huset projekteres og der skal udarbejdes en lokalplan for området.

Det nye ingeborggården skal bygges i to etaper og klubhuset bygges i den første etape.

Fakta

  • Bygherre for plejehjemmet Ingeborggården, Frederiksberg Kommune
  • Bygherre for klubhuset, FB-Fonden
  • Byggeforretningsfører, OK-Fonden
  • Bygherrerådgiver, Ingeniørfirmaet Strunge Jensen A/S
  • Totalentreprenør, GVL Entreprise A/S

Byggeriet strækker sig fra ultimo 2019 til 2025.

Det kommende Ingeborggården skal rumme 200 boliger og får samlet et areal på ca. 17.800 m²

Det nye klubhus får et samlet areal på ca. 1000 m²