fbpx

Nu kommer naboerne også på besøg

Et plejehjem behøver ikke henligge som en isoleret ø uden kontakt til det omgivende samfund. Det er holdningen på Dronning Anne-Marie Centret, hvor man går nye veje for at styrke kontakten til naboer og lokalsamfund.

Dronning Anne-Marie Centret på Frederiksberg lå som en isoleret ø i lokalsamfundet, da Dominique Nguyen blev leder af plejehjemmet i 2014. Der var minimal kontakt med naboerne i de tilstødende boligejendomme og slet ingen kontakt med folk, som bor lidt længere væk. Det var ærgerligt og forkert, syntes hun.

– Vores beboere har været en aktiv del af samfundet, og nu sad de så på plejehjemmet, hvor deres eneste kontakt til omverdenen var deres familie og vores medarbejdere. Jeg ønskede for dem, at de skulle have en større berøringsflade udadtil. Derfor drømte jeg om at åbne os for lokalsamfundet og få et robust fællesskab med især beboerne i den boligkarré, vi er naboer med.

Men hvordan skaber et plejehjem et fællesskab med sine naboer? På Dronning Anne-Marie Centret blev projekt Mennesker, Mad og Måltider et springbræt til at finde svaret.

Første kontakt til naboerne

Første skridt var at etablere en kontakt med den store naboejendom Solbjerg Have med 320 almene lejligheder. Det gik let nok, fordi ejendommens boligsociale konsulent, Kresten Heinfelt, med det samme kunne se idéen i at knytte tættere bånd til plejehjemmet.

– Nogle af vores cirka 600 beboere er også ældre og ensomme. Derfor var det oplagt at arbejde sammen. Men ambitionen var ikke bare at begrænse ensomhed hos de ældre. Vi ville skabe samvær på tværs af aldersgrupper. Derfor skulle vi finde på aldersblandede arrangementer, så børn og unge også ville få deres gang på plejehjemmet, fortæller Kresten Heinfelt.

Flere årlige fællesarrangementer

Det lå fra begyndelsen fast, at de fleste fællesaktiviteter må finde sted på Dronning Anne-Marie Centret, hvor beboerne er mindst mobile. Desuden kan centret huse en større gruppe mennesker. Det stod også tidligt klart, at mad og fællesspisning skulle være omdrejningspunktet, fordi mad har en unik evne til at knytte folk sammen.

Det første arrangement blev en julecafé i 2018. Først lavede børn og voksne fra Solbjerg Have julepynt, og bagefter fulgte en frokost, hvor også beboere fra plejehjemmet deltog. I 2019 kom så en forårs- og en sommerfest til. Sommerfesten blev indledt med et loppemarked, hvor beboere fra Solbjerg Have og plejehjemmets medarbejdere havde stande med alt fra kaffe og kage til rulleskøjter og bornholmerure.

Loppemarkedet tiltrak nysgerrige fra hele bydelen, og folk fik et kig ind i det plejehjem, som de til hverdag passerer til fods eller på cykel, formentlig uden at skænke livet derinde mange tanker.

 

Plejehjem samler lokalsamfundet

I dag er håbet om, at fællesarrangementer kan slå bro mellem plejehjemmet og Solbjerg Have, godt i gang med at blive indfriet. For eksempel har beboere i Solbjerg Have meldt sig til at tage med plejehjemmets beboere på tur, et par unge piger besøger plejehjemmet en gang om måneden og lægger neglelak på de kvindelige beboere, og adskillige beboere fra Solbjerg Have har i en lang periode spist på plejehjemmet, mens deres boliger blev renoveret.

Der er også beboere, som har meldt sig som spisevenner på plejehjemmet. En af dem er Lene Olsen, som har knyttet sig til plejehjemmets beboere.

– Jeg kommer fast til aftensmad en gang om ugen, og det sætter jeg virkelig pris på. De ældre er søde og taknemmelige. Det er blevet sådan, at jeg savner dem, hvis jeg må springe en uge over.

Lene Olsens veninde, Bodil Hebeltoft, er også begyndt at komme på plejehjemmet. Hun er dog ikke spiseven, men medlem af en beboergruppe i Solbjerg Have, som har fået lov til at opstille et lille drivhus i plejehjemmets have. Det er hun glad for, men Bodil Hebeltoft ser et større perspektiv i ordningen end sine egne tomater.

– Jeg har boet her i mange år, og Dronning Anne-Marie Centret har altid været et dejligt sted. Nu er plejehjemmet på vej til også at blive et samlingspunkt i lokalsamfundet. Det er i mine øjne en meget positiv udvikling.

Planer for fremtiden

Hvis det står til Dominique Nguyen, stopper udviklingen ikke her. Plejehjemslederen drømmer om at etablere et folkekøkken, så beboere fra hele bydelen kan spise på Dronning Anne-Marie Centret en gang om ugen. Den idé bakker den boligsociale konsulent, Kresten Heinfelt, op om, da en undersøgelse viser, at mange i Solbjerg Have netop efterspørger fællesspisning.

Uanset hvilken retning udviklingen tager på Dronning Anne-Marie Centret, så har man allerede nået et meget vigtigt resultat: Plejehjemmet er ikke længere en isoleret ø i lokalsamfundet.