fbpx

Et rart sted at bo, hvor vi klarer tingene i fællesskab

Hvad det kræver det at bo i et bofællesskab?

Man skal ville det, være socialt anlagt, være åben og tolerant over for andre, respektere at andre måske har en anden mening end én selv, være villig til at deltage aktivt ikke kun i pligtarbejde og fællesmøder, men også i det sociale liv, samt være med til at holde traditionerne i hævd.

Traditionerne, samt rettigheder og pligter fremgår af Velkomstmappen, der udleveres ved indflytning.

Det er i det hele taget vigtigt at være indstillet på at bidrage til fællesskabet også med gode idéer til forbedringer og andet, der kan være til fælles glæde.

Kontakt

Formand:

Bjarne E. Christensen
tlf.: 29 46 50 89
mail: eng19@live.dk

Ventelisteformand:

Jytte Nielsen
tlf. 28 34 19 46
mail: jytte@familie.tele.dk

Seniorbofællesskabets hjemmeside

Fakta

Bebyggelsen er fra 2002.

Der er 20 boliger fra 60-85 m2.

Alle boliger er handicapvenligt indrettet og har egen have med terrasse. Til boligerne er der fælles grønne arealer samt veldisponeret fælleshus med gæsteværelse og værksted.

Aktiviteter

Hver mandag er der kortklub i fælleshuset. Fem mænd møder op gang på gang til spil og en hyggelig sludder. Hver anden tirsdag er der damekomsammen. Øvrige tirsdage er der fælles frokost for singler. Hver anden torsdag om sommeren spiller vi krolf på vores krolfbane, der har 12 huller.

Fælleshuset danner rammen om beboernes afdelingsmøder. I løbet af året er der forskellige arrangementer, ofte i forbindelse med højtiderne. Der er filmeftermiddage og bofæller, der inviterer til runde og halvrunde fødselsdage, fastelavnsfest med banko, gule ærter og pandekager, påskefrokost. Sankt Hans bliver holdt med grillmad på fælleshusets terasse, og julepyntning af fælleshuset første søndag i advent, julefrokost og nytårsfællesspisning.

I Humlehaven hilses idéer til fællesaktiviteter altid velkommen. – ”Vi har jo kun det sjov, vi selv laver” – som man siger.


Årets gang i Humlehaven bærer præg af, at vi er et fællesskab 

Man forpligter sig til at deltage i et afdelingsmøde ca. hver anden måned. Afdelingsmødet er seniorbofællesskabets højeste myndighed. Det er dette forum, man skal gå til med idéer til fornyelse og ændringer af enhver art. Er man forhindret i at deltage i et afdelingsmøde, giver man besked til formanden og én af husværterne.

Opgaver 

Fælleshuset er godt 100 kvadratmeter stort. Her er der vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler, køkken, gæsteværelse med bad, en lille stue og et værksted med alskens værktøj.

Husværterne er dem, der sørger for det praktiske i forbindelse med arrangementer i fælleshuset, samt rengøring en gang om måneden. Der er 4 værtshold, der har tjansen på skift en måned ad gangen. Bestyrelsen udleverer en ”rullende” plan over husværter en gang om året.

3 gange årligt er der havedag, hvor beboerne går sammen for at forskønne udendørsarealerne. I sommerhalvåret har vi græsslåningshold, og i vinterhalvåret har vi snerydningshold.

Seniorbofællesskabet Humlehaven 

Formålet med vores seniorbofællesskab er at skabe en god og tryg hverdag for ligesindede mennesker i deres tredje alder. Dette indebærer, at hver enkelt bofælle forpligter sig til aktivt at engagere sig i fællesskabet.

Arbejdsdelingen i seniorbofællesskabet bygger på princippet om, at alle yder efter evne.

  • De forskellige opgaver koordineres af de nedsatte udvalg i samarbejde med formanden og bestyrelsen.
  • Der er et Bygningsudvalg, Udendørsudvalg og Ventelisteudvalg.
  • Nogle fællesopgaver gør man bare, når der er behov for det.
  • Hovedreglen er, at man informerer formanden, inden man går i gang med projekter, der påvirker fællesskabet

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan det er at bo i Seniorbofællesskabet Humlehaven, så kontakt Ventelistens formand:

Olga Brodersen
tlf.: 2511 2052
mail: olga.brodersen61@gmail.com