fbpx

Hornbækhave – Nyt plejehjem i Hornbæk

OK-Fonden og Helsingør Kommune bygger Hornbækhave – et nyt plejehjem i Hornbæk. Det er vores fælles ambition at skabe de bedste rammer for beboerne på Hornbækhave, når de flytter ind på det nye plejehjem.OK-Fondens plejehjem Bøgehøjgård flytter til nye tidssvarende rammer og ændrer navn til Hornbækhave.

OK-Fonden vandt i begyndelsen af 2016 et udbud om driften af Dronning Ingrids plejehjem, Bøgehøjgård i Hornbæk samt opførelsen af et nyt plejehjem til Bøgehøjgårds beboere. Det opføres i henhold til Lov om almene boliger. Det nye plejehjem skal ligge på Halfdan Rasmussens Vej i Hornbæk og beboerne flyttede ind i november 2021.

Livet skal leves – hele livet

et er OK-Fondens og Helsingør Kommunes fælles ambition at skabe de bedste rammer for beboerne på Bøgehøjgård, når de flytter ind på det nye plejehjem.
Ambitionerne er høje for projektet og fokuspunkterne for det nye plejehjem har bl.a. været hjemlighed og trivsel, kvalitet og arkitektur samt selvhjulpenhed og bevægelse for beboerne.
Plejehjemmet får sit eget produktionskøkken, som skal levere mad til beboerne.
Der er også planlagt et wellness rum, som kan stimulere sanserne og virke beroligende for demente beboere. Rummet indrettes med et handicapegnet spabad og være hjemligt og hyggeligt, ved hjælp af farve- og materialevalg, lyssætning, dagslysindfald mv.

Helsingør Kommune har afsat en pulje til velfærdsteknologi, som skal skabe rammerne for et godt, trygt og værdigt ældreliv. Teknologien skal understøtte beboerne i en høj grad af selvhjulpenhed og sikre medarbejderne gode arbejdsforhold, med fokus på at skabe mest mulig tid til pleje og omsorg. Bl.a. er der investeret i elektriske hæve/sænke toiletter, som kan justeres individuelt til den enkelte beboer.

Fokus på beboerne – hjemligheden står forrest

Der har været afholdt en arkitektkonkurrence for projektet, hvor JJW arkitekters vinderforslag bl.a. fik følgende kommentar med fra en enig dommerkomite: “JJW’s arkitektoniske greb vurderes som et godt og spændende udtryk, som understøtter følelsen af hjemlighed på en varieret og alsidig måde og medvirker til, at give beboerne oplevelser både ude og inde.” JJW arkitekter har ingeniørfirmaerne Danakon A/S og Gert Carstensen A/S med som underrådgivere.

Helsingør Kommune og OK-Fonden har viderebearbejdet konkurrenceforslaget, i et tæt samarbejde med rådgiverne og i foråret 2018 blev der afholdt et hovedentrepriseudbud, som blev vundet af entreprenørfirmaet Anker Hansen & Co. A/S.

Plejehjemmet består af tre gårdhavehuse, der omslutter hver sin indre gårdhave. Boligerne er placeret i de to sydligste gårdhavehuse, i to etager, inklusiv fælles opholds- og spisestuer. Plejehjemmet består af i alt 51 boliger, fordelt på 47 almindelige plejeboliger, 1 ægtepar bolig og 3 aflastningsboliger.

Det nordligst beliggende gårdhavehus (mod Sauntevej) er i én etage og rummer de fælles servicefunktioner, som administrationen, Træningshus, wellness og Forsamlingshuset, med cafe, møderum og aktivitets- og multirum.

Gårdhavehuset åbner op mod naboerne i villakvartererne og den store fælles landskabshave mod øst, hvor fælles udeaktiviteter og større arrangementer kan finde sted.

Forsamlingshuset er tænkt som et stort fleksibelt rum, som kan opdeles med mobilvægge efter behov til forskellige typer aktiviteter. Det er også meningen at Forsamlingshuset kan bruges om aftenen, af folk udefra, til foredrag, læseklub, bridgeklub mv.

Facader og tag beklædes med naturskifter og vinduerne er træ/alu. vinduer, som sikrer en lang levetid og lave driftsomkostninger. Flade tage udføres med sedumbelægning.

Fakta:

  • Helsingør Kommune er bygherre og ejer af servicedelen.
  • Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution i Hornbæk er bygherre og ejer af boligdelen.
  • OK-Fonden er driftsherre og byggeforretningsfører.
  • JJW Arkitekter A/S er totalrådgiver, med ingeniørfirmaerne Danakon A/S og Gert Carstensen A/S som underrådgivere
  • Entreprenørselskabet Anker Hansen A/S var hovedentreprenør på byggesagen, men selskabet gik konkurs i foråret 2020. Færdiggørelsen af byggesagen har været i et nyt hovedentrepriseudbud, som blev vundet af Byggeselskabet Paulsen A/S.
  • Plejehjemmet er på i alt 5.559 m².

Byggeriet startede i august 2018 og blev taget i brug november 2021.