fbpx

Bavne Ager – Friplejehjem i Gilleleje

Projekt
Byggeri
I brug

Gribskov Kommune og OK-Fonden står bag det nye plejecenter til 72 beboere i Bavne Ager Vest i Gilleleje. Boligerne blev taget i brug i sensommeren 2019. ATP Ejendomme har opført byggeriet og udlejer dette til OK-Fonden. Alle boliger er på nuværende tidspunkt lejet ud.

Med salget af endnu en del af Bavne Ager Vest i Gilleleje tog Gribskov Kommune hul på et helt nyt kapitel af byens udvikling. OK-Fonden driver således  plejecenter ved at leje de nye bygninger på grunden, og ifølge aftalen er det ikke dyrere for borgerne og Gribskov end tilsvarende kommunale plejetilbud. Gribskov Kommune betaler udelukkende for de beboere, som selv vælger at bo på det nye plejecenter.

”Det er et samarbejde, som direkte kommer vores mange ældre borgere til gavn, fordi vi får opført et nyt og moderne plejecenter med tilhørende nye seniorboliger. Samtidig kan alle borgere i Gribskov glæde sig – både over, at udviklingen af Bavne Ager giver penge i kommunekassen og medvirker til den vækst, som både gavner erhvervslivet og giver jobmuligheder til flere”, sagde borgmester Kim Valentin (V).

OK-Fonden kom til at forestå den overordnede planlægning og nuværende drift af plejecenteret og er en non-profit organisation, som bygger og driver seniorbofællesskaber, plejehjem, psykiatriske bo- og behandlingssteder og hospice i Danmark.
“Kombinationen med senior- og plejeboliger betyder, at vi over tid kan give mennesker mulighed for at blive i deres private bolig livet ud – også hvis man får behov for hjælp og pleje. I plejeboligerne lægger vi afgørende vægt på hjemlighed samtidig med, at vi sikrer, at boligerne er egnede til mennesker med demens,” siger OK-Fondens administrerende direktør, Paul Erik Weidemann.

Det er Seniorbolig Danmark, et datterselskab i ATP Ejendomme, der har opført plejecentret.
”Plejecentret i Bavne Ager Vest er et godt eksempel på en investering i vores danske boligstrategi, hvor vi både kan se muligheden for et langsigtet og stabilt afkast til gavn for vores medlemmer, samtidig med at vi bidrager til at løse en vigtig samfundsopgave,” siger direktør Michael Nielsen, ATP Ejendomme.

Virkeliggørelsen af Bavne Ager Vest skete samtidig med, at en stribe andre store projekter er undervejs i Gribskov.