fbpx

Hjorteparken

Seniorbofællesskabet Hjortefarmen er et samarbejdsprojekt mellem OK-Fonden og Furesø Kommune, og er et tilbud til borgere der ønsker at indgå i et socialt fællesskab med deres naboer – en dagligdag med sociale aktiviteter lige uden for døren.

Hjortefarmen vil blive placeret i Farum Nord, beliggende mellem Trevangsvej og Slangerupvej i et roligt område nær det gamle kaserneområde, hvor der er skov og natur.

Seniorbofællesskabet vil blive opført som almennyttige boliger på lejebasis, og det forventes at indflytning sker i slutningen af 2017 eller i starten af 2018.

Læs mere her om projektet.

Det vindende team, bestående af Skjøde A/S, KANT arkitekter og JL Engineering, beskriver deres vision for projektet såldes:

Netop lysten til det aktive fællesskab, som Hjortefarmens kommende beboere ønsker sig, har været en stor inspiration for os i projektforløbet og et bærende designparameter i vores arbejde med at udforme fysiske rammer, der bedst muligt understøtter og udvikler det gode fællesskab.

Vi ser det gode fællesskab som et sted, hvor forskellige mennesker kan mødes og inspirere hinanden, hvor ingen føler sig ensomme eller overset, og hvor alle har mulighed for at bidrage til – og nyde godt af – fællesskabet.

Hjortefarmen skal ikke bare være et sted med 28 seniorboliger, et fælleshus og fællesareal. Det skal være et lokalsamfund, der danner rammen om et aktivt seniorliv. Et sted hvor nærværet og bevidstheden om fællesskabet beriger den enkelte beboer og netop tilbyder noget særligt, som ikke findes i andre boformer.

Vores bud på Seniorbofællesskabet Hjortefarmen er en bebyggelse, der fremstår enkel og tidløs i gode materialer, der patinerer smukt over tid. Vi har arbejdet aktivt med at skabe en karakterfuld bebyggelse der åbner sig mod fællesskabet men samtidig giver plads til individdet og privatheden, så fællesskabet bliver et tilvalg – ikke et krav. I udformningen af boligerne har vi fokuseret på at skabe boligdisponeringer, der kan imødekomme beboernes krav og ønsker – nu og i fremtiden. Boligerne har alle gennemlyste opholdsrum med høje vinduespartier, der øger dagslystimerne og skaber god visuel kontakt til både himmelrum og omgivelser.

Vi har brugt bygningskroppene aktivt til at skabe halvprivate opholdsarealer for den enkelte beboer og bearbejdet overgangene mellem de private haver og fællesarealet for at sikre gode kår for udviklingen af fællesskabet. Ønskerne om overdækninger og udendørs depoter har vi indarbejdet i den overordnede bygningskrop, så bebyggelsen fremstår helstøbt og  sammenhængende med alt samlet under et tag.

Der er også lagt vægt på at grundens særlige karakter med terrænfald fastholdes og tydeliggøres, så landskabets herlighedsværdi bevares og styrkes, og Hjortefarmen bliver et særligt sted med sin helt egen karakter – uden at gå på kompromis med tilgængeligheden.