fbpx

Udvidelse af Stenslundcentret

Plejehjemmet Stenslundcentret udvides fra 54 til 84 pladser

Projekt
Byggeri
I brug

Odder Kommune har brug for flere plejehjemspladser. Derfor udvider man nu Stenslundcentret med en helt ny bygning, der kommer til at rumme 30 nye plejeboliger.

Byggeriet er placeret umiddelbart syd for det eksisterende plejecenter, og med udvidelsen kommer det samlede antal plejehjemspladser på Stenslundcentret op på 84.

Den nye bygning opføres i 2 etager med hver 15 plejeboliger samt fællesarealer på hver etage: spisekøkken og opholdsstuer og vinterhaver, der deles af beboerne.

I bygningen indrettes naturligvis også gode og moderne servicearealer for personalet, så der skabes de bedst mulige arbejdsforhold for de ansatte på plejecentret.

Bygningen er formet som et stort U, der åbner sig mod syd, så der skabes et trygt og beskyttende gårdrum. I gårdrummet er der gode muligheder for udendørs ophold for alle beboerne. Resten af grunden indrettes som en hyggelig, lukket have med stier og beplantning, der giver lyst til at gå en lille spadseretur.

Udvidelsen opføres ligesom det eksisterende plejecenter i gule mursten.

Udvidelsen af Stenslundcentret opføres i samarbejde med OK-Fonden, der også stod bag opførelsen af det eksisterende plejecenter.

Byggeriet forventes at stå færdig i sommeren 2020.