fbpx

Priser & vilkår

OK-Fondens samarbejde med finansielle leverandører

Til brug for finansiering af OK-Fondens samlede aktiviteter, har OK-Fonden etableret et forretningssamarbejde med Jyske Bank.

OK-Fondens rentevilkår fastlægges med baggrund i JYBOR, der er Jyske Banks udlånsrente til erhvervsvirksomheder. OK-Fonden betaler foruden JYBOR et tillæg til JYBOR, og dette tillæg fastsættes af Jyske bank, gennem forhandling mellem parterne. Det betyder, at såvel udviklingen i JYBOR som udviklingen i tillægget til JYBOR, kan medføre ændrede rentevilkår for OK-Fonden. Denne variable renteudvikling, medfører, at OK-Fonden også kan ændre på rentevilkårene over for vore kunder.

Udviklingen i JYBOR, der fastsættes dagligt, kan ses på Jyske Banks hjemmeside.

OK-Fondens rentesatser over for vore kunder, fastlægges årligt, med baggrund i et beregnet gennemsnit af renteudviklingen i såvel JYBOR som det tillæg OK-Fonden betaler til Jyske Bank.

Rentefastsættelsen over for vore kunder sker den 30.9, og rentesatsen offentliggøres på OK-Fondens hjemmeside www.ok-fonden.dk. Rentesatsen offentliggøres herudover i den regnskabsaflæggelse OK-Fonden gennemfører for de virksomheder og selvejende institutioner, der administreres af OK-Fonden eller dennes 100% ejede datterselskaber. Herudover sker der ingen yderligere advisering om ændringer af de rentevilkår OK-Fonden tilbyder vore kunder.

Rentesatsen fastlægges over for vore kunder for følgende 3 typer af mellemværender:

  • Indlån, driftslikviditet OK-Fondens rentesats (JYBOR + tillæg) med fradrag af p.t. 3,75% p.a. Rentesats for 2013 er fastsat til 0,89%
  • Indlån, henlæggelser m.v. OK-Fondens rentesats (JYBOR + tillæg) med fradrag af p.t. 2,75% p.a. Rentesats for 2013 er fastsat til 1,89%
  • Udlån, alle udlån OK-Fondens rentesats (JYBOR + tillæg) med tillæg af p.t. 2,00% p.a. Rentesats for 2013 er fastsat til 6,64%

Ved negativ markedsrente forbeholder OK-Fonden sig ret til at ændre på rentebetingelserne uden forudgående varsel.