fbpx

OK-Fonden og PFA køber i fællesskab psykiatrisk bosted og plejehjem fra ATP Ejendomme

PRESSEMEDDELELSE | 26. marts 2021

OK-Fonden har etableret et samarbejde med PFA om at opføre friplejehjem og seniorboliger i 10 danske kommuner. Som en del af det projekt har parterne indgået en fælles aftale om, at OK-Fonden og PFA køber Thea og Bavne Ager fra ATP Ejendomme den 1. april 2021.

OK-Fonden solgte i 2017 bygningen, som huser det psykiatriske bo- og behandlingssted Thea på Frederiksberg til ATP som en del af almindelig kapitalforvaltning. Desuden finansierede ATP-byggeriet af OK-Fondens friplejehjem, Bavne Ager, i Gilleleje.

”Vi har haft et godt samarbejde med ATP Ejendomme og glæder os over, at vi sammen har fundet frem til en aftale, som gavner alle parter. Vi ser frem til, at de to ejendomme bliver en del af vores langsigtede projektsamarbejde med PFA”, siger Ulrik Ahrendt-Jensen, administrerende direktør i OK-Fonden.

”I PFA ønsker vi at skabe gode rammer for det gode seniorliv. Det sker bl.a. via vores partnerskab med OK-Fonden, hvor vi med denne investering som den seneste i rækken er med til at understøtte det voksende behov for nye og attraktive boligformer til den stadig større gruppe af seniorer. Vi er glade for investeringen, som både vil komme vores kunder til gavn i form af positive afkast på pensionsopsparingen, og samtidig ved at kunderne og deres familie har fortrinsret til boligerne på friplejehjemmet,” siger Peter Kenneth Morgan, Senior Investment Manager i PFA.

Martin Vang, administrerende direktør i ATP Ejendomme:
”Som et led i forenklingen af vores portefølje og i forlængelse af vores nye strategi har vi ønsket at finde en ny og langsigtet ejerløsning for de to ejendomme. Vi er derfor meget tilfredse med at ejendommene efter en god proces med Ulrik og hans team nu er afhændet til OK Fonden og PFA med et tilfredsstillende resultat for vores medlemmer.”

Handlen får ingen indflydelse på livet og hverdagen for beboere og medarbejdere på Thea og Bavne Ager.