fbpx

At der i 2022 skal sikres fokus på kvalitet og godt offentligt-privat samspil. OK-Fonden hjælper hvert år mere end 2000 mennesker. Vores indsatser er baseret på et stærkt værdisæt. Hver eneste medarbejder kender og arbejder for at opfylde vores vision om, at Livet skal leves – hele livet. Vi tror på, at vi gør en forskel i den danske velfærdsmodel, og OK-Fondens mål er, at flere skal kunne få gavn af vores tilbud.  

Gennem vores mere end 50-årige historie har OK-Fonden haft en rolle i udviklingen af det danske velfærdssamfund. Vi er ydmyge over den tillid, der ligger i, at vores tilbud for størstedelens vedkommende er finansieret af fællesskabet via skatteyderbetalte bidrag fra samfundet. Det kalder på stor ansvarlighed! 

OK-Fonden tror på mangfoldighed. Vi tror på, at selvejende, private og offentlige tilbud tilsammen sikrer den innovationskraft og vilje til at sætte mennesket i centrum, der gør det danske samfund til et af de mest trygge steder at bo i hele verden – også for ældre, socialt udfordrede og for udsatte medmennesker i det hele taget. 

OK-Fondens mener, at der i 2022 skal sikres fokus på kvalitet og godt offentligt-privat samspil. Vi er hinandens forudsætninger, og retten til selvbestemmelse i et tilbud af høj kvalitet er den kerne, som både de rent offentlige og de selvejende, fondsejede og private tilbud er fælles om.  

Opstillede modsætninger på baggrund af triste enkeltsager, der medfører lovforslag som politiserer en meget kompleks dagsorden for samfundets mest udsatte borgere på fx bosteder og plejehjem, er ikke løsningen. 

OK-Fondens bo- og behandlingstilbud har haft den største søgning nogensinde i 2021, og vores samarbejde er udbredt til endnu flere kommuner. Et samarbejde som altid har den enkelte borgeres ve og vel og udvikling som omdrejningspunkt. 

Vi er glade for, at der i 2021 blev sat fokus på kvalitet på blandt andet plejehjemsområdet. OK-Fonden var sammen med Lolland Kommune nomineret til Dansk Erhvervs Årspris 2021 ved vores plejehjem Margretecentret i Maribo. Nomineringen var baseret på et inspirerende offentligt-privat samspil. OK-Fonden har i et partnerskab med Lolland Kommune lykkes med at sikre en høj kvalitet for beboerne på Margretecentret gennem fx et reduceret sygefravær og forenklede arbejdsgange. Danske Seniorer kårede i 2021 Danmarks bedste plejehjem. OK-Fonden var nomineret med to ud af de fem nominerede, valgt blandt 200 indstillede plejehjem. 

Begge nomineringer gav os et fremragende afsæt for at drøfte kvalitet for hele OK-Fondens tilbuds-pallette. Det er for at levere den bedst mulige kvalitet, at OK-Fondens ledere og medarbejdere hver dag går på job. 

Vi bør fortsat sammen brede dialogen om samarbejde ud, så vi i endnu højere grad sætter fokus på kvalitet og på fair og lige vilkår for alle offentlige, selvejende og private tilbud. Det er vigtigt, at vi skaber de bredest mulige rammer for, hvordan vi sikrer høj kvalitet, samfundsansvar, innovationskraft, selvbestemmelse og samfundsnytte. OK-Fonden inviterer til dialog.

Se mere om OK-Fonden her.