fbpx

Nyt samarbejde mellem Høng Erhvervsskole og OK-Fonden

Bestyrelsen for Høng Erhvervsskole og OK-Fonden indleder fra 1. april 2020 et tæt samarbejde om nye tilbud til unge med særlige behov.

Bestyrelsen for Høng Erhvervsskole og OK-Fonden indleder fra 1. april 2020 et tæt samarbejde om nye tilbud til unge med særlige behov.

Både OK-Fonden og Høng Erhvervsskole er nonprofit organisationer med det formål at gøre en forskel for mennesker. Der er tale om to civilsamfundsaktører, som med deres værdier og selvforståelse har meget til fælles.

Høng Erhvervsskole er i dag godkendt som dag- og døgntilbud til unge og tilbyder Særligt Tilrettelagt Uddannelse, STU. Institutionen har egne værksteder og egen skole for STU. Institutionens særlige fokus er at støtte ”unge i modvind”, der kan have problemer med at gennemføre uddannelsesforløb og opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. På Høng Erhvervsskole opleves ”unge i modvind” som ressourcepersoner med muligheder for at udvikle sig og opbygge en velfungerende tilværelse til glæde for dem selv, deres familier og samfundet.

Bestyrelsens mål er, at Høng Erhvervsskole skal være blandt de allerbedste tilbud til unge med forskellige udfordringer. Aftalen med OK-Fonden bliver et nyt, spændende kapitel i skolens lange historie, siger den afgående bestyrelsesformand, Jan Vium. Med aftalen får vi tilført nye kræfter i forhold til udvikling og nye opgaver.

Den afgående bestyrelse har allerede indledt en omfattende udvikling af de fysiske rammer og udvikling og kvalitetssikring af tilbuddene til målgrupperne. Med OK-Fondens styrke og særlige kompetencer på psykiatriområdet vil Høng Erhvervsskole fremover kunne påtage sig mere komplekse opgaver.

Høng Erhvervsskoles historie spænder over næsten 120 år, hvor det hele begyndte med et børnehjem. Siden har samfundet ændret sig i flere omgange, og institutionen har flere gange skiftet navn, målgruppe og aktiviteter, men hele tiden fastholdt sit overordnede formål om at støtte og hjælpe mennesker.

Høng Erhvervsskole har i dag 27 godkendte pladser efter SEL §§ 66 og 107, hvortil kommer STU-tilbud. Den årlige omsætning er i dag ca. 13 millioner kr.

OK-Fonden fejrede 50-års jubilæum sidste år og er i dag en af de største civilsamfundsaktører på velfærdsområdet med en årlig omsætning på ca. 740 millioner kr. og 2300 ansatte. OK-Fonden har tidligere været mest kendt for sine aktiviteter på ældreområdet, men driver i dag en brede vifte af tilbud, som 1 hospice, 11 psykiatriske bo- og behandlingsenheder, 2 socialøkonomiske virksomheder og 16 plejecentre landet over. Derudover administrerer fonden ca. 1300 boliger, heraf 500 boliger fordelt på 30 seniorbofælleskaber. Et af OK-Fondens udviklingsområder er unge med særlige bo-, støtte-, behandlings- og uddannelsesbehov, og fonden forventer gennem samarbejdet med Høng Erhvervsskole at få styrket sin kapacitet og viden på dette område.

Psykiatridirektør Lone Lundsgaard, OK-Fonden har store forventninger til samarbejdet med Høng Erhvervsskole, som hun beskriver som en spændende institution med et stort udviklingspotentiale.

Lone Lundsgård tilknyttes Høng Erhvervsskole som direktør, mens den daglige ledelse varetages af konstitueret forstander Camilla Kokholm.