fbpx

Beboer

Stoledans, manicure og keglespil

Hver dag begynder med et godmorgen, uanset om du er morgenfrisk eller hellere vil snue til op af formiddagen.

Der serveres morgenmad ved bordene på fællesgangen. Du kan også spise din morgenmad på stuen, hvis du heller vil starte dagen på den måde.

Fra klokken 9.30 begynder de forskellige aktiviteter i huset. Hyggestuen, der er indrettet med gamle, smukke møbler og malerier, ligger i stueetagen. Det er et sted, hvor alle beboere kan deltage aktivt eller bare være med ved at se på. Her kan du bare side og læse dagens avis eller fortælle en historie eller to. Du kan også deltage i nogen af de mange aktiviteter, som tilstedeværende beboerne vælger i fællesskab. Det kan være manicure, højtlæsning fra blandt andet dagens avis, stoledans, gåture, bankospil, quiz, kortspil, keglespil, kaffebord eller noget helt andet hyggeligt.

Torsdagsjazz

Jazz og revyviser

En gang om måneden er der gudstjeneste i Havesalen ved præster fra Frederiksbergs kirker. Der er speciel julegudstjeneste 24. december om formiddagen, hvor pårørende er meget velkomne.

Hver onsdag formiddag er der fællessang i Havesalen, hvor vores faste pianist spiller. Vi synger et bredt udvalg af danske sange, salmer, revyviser osv.

På Kong Frederik den IX’s Hjem er torsdage lig med jazz. I hvert fald hver anden torsdag. For her spreder lyden af jazz sig i havestuen. Der er mulighed for at vippe lidt med foden, få sig en øl eller en vand og lytte til Torsdagsjazz.

Det er jazztrompetisten Valdemar Rasmussen, som sammen med Mads Søndergaard på piano og bassisten Kristor Brødsgaard, spiller hyggelig jazzmusik.

Hit med Sangen og børnekor

I løbet af året vil der være mange forskellige musikalske arrangementer. Vi har besøg af Valhøjkoret. Det er et børnekor, som giver koncerter i december og i løbet af foråret. Vi får besøg af et ensemble med messingblæsere fra musikkonservatoriet, og så har vi holder vi Hit med Sangen fem gange om året.

Kroaftener et par gange i løbet af året, hvor beboerne kan invitere pårørende på spisning, er også i kalenderen.

Rich’s kaffe, kikskage og bustur

Vi har lavet et rigtigt herreværelse til de mange mænd i huset. Her er bar, billard og dart. Her er et par skønne lænestole, bilblade, og hvad der ellers kan friste de herrer. Damerne er naturligvis også velkomne. Men det er typisk mændene, vi ser her om eftermiddagen. Derfor bliver også holdt et par herrefrokoster i løbet af året på Herreværelset.

Som noget nyt holder vi også erindringseftermiddage og debateftermiddage. Her smager beboerne blandt andet på Rich’s kaffe og kikskage.  Minderne kommer for alvor frem og tungen på gled, når kufferten med ting og sager fra 40’erne, 50’erne og 60’erne bliver åbnet.  I forbindelse med debateftermiddagene bliver der diskuteret Christiania, politik, og hvad der ellers lige rører sig.

Vi er så heldige, at vi også har vores egen lille bus. Vi kører ture i den året rundt. Det kan være op langs Strandvejen, til Dragør, ind langs Langelinie eller ind og se på julelysene i december.

Der er en del aktiviteter i hyggestuen, med der bliver også arrangeret aktiviteter på den enkelte afdeling. Det er eksempelvis julefrokost, kaffe i haven, ture ud af huset, grill i haven, brunch osv.

Fra ved 17.00-tiden falder der ro over huset. Der serveres aftensmad cirka klokken 18.00. Mange af beboerne vælger at trække sig tilbage til deres egne boliger efter maden, mens andre sætter sig og ser tv i den fælles tv-stue i afdelingen, indtil aftenkaffen er drukket.

Gennem hele dagen er pårørende velkomne. Vi ser dog helst, at gæster ikke kommer midt i maden. Det skaber uro. Til gengæld er pårørende meget velkommen til at spise med. Aftal altid forlods med en medarbejder, hvis der skal være mad til en ekstra.

Fysioterapeut

På Kong Frederik IX’s Hjem har vi vores egen fysioterapeut. Fysioterapeuten finder du i stueetagen ved træningssalen. Fysioterapueten arbejder med afsæt i, at enhver beboer er unik og har forskellige behov og ressourcer og evner i forhold til at udføre funktioner og bevægelser. Derfor er der individuel træning for de beboere, som har det behov. Den træning foregår både i træningssalen og på selve etagen.

Men vi tilbyder også fællesgymnastik, stoledans og volleyball. I træningssalen finder du blandt andet gangbarrer, forskellige træningsmaskiner, kondicykler og meget andet udstyr.

En del af træningsaktiviteterne foregår i samarbejde med medarbejderne i Hyggestuen og Aktivitetscenteret i tæt samarbejde med fysioterapeuten.

Det er også fysioterapeuten, som anskaffer de hjælpemidler, der er behov for.

Faglig tilgang

Vi vil rigtig gerne være medvirkende til, at vores beboere med eller uden en demenssygdom oplever, at de har et værdigt liv her hos os. Derfor er et af vores mål at skabe og sørge for trygge omgivelser gennem genkendelighed. Samtidig skal vi skabe så hjemlige og harmoniske rammer, som det nu kan lade sig gøre.

Vi tilstræber derfor, at det er det samme personale, som udfører plejen og omsorgen og bliver kontaktpersonen for de pårørende. Vi lytter meget til vores beboere og til deres ønsker. Men det er desværre ikke altid, at vi kan opfylde alles ønsker.

Vi gør meget for at tage udgangspunkt i den enkelte beboeres ressourcer. Det gør vi for at gøre dagligdagen så overskuelig og indholdsrig som muligt. Vi tager hensyn til beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Vi laver plejeplaner og handlingsplaner for den enkelte beboer i forhold til hans eller hendes niveau.

Vores mål er at inddrage de pårørende i beboerens hverdag gennem gensidig information, dialog og fælles aktiviteter.

Handlinger:

  • Vi tilstræber en tæt kontakt med de pårørende.
  • Vi tilbyder at formidle viden til de pårørende om demens.
  • Vi lytter til de pårørende og udviser respekt for deres følelser og reaktioner.
  • Vi opfordrer de pårørende til at skrive beboerens livshistorie.
  • Vi igangsætter aktiviteter i egen afdeling og på tværs i huset.
  • Vi inviterer de pårørende til at deltage i aktiviteter og arrangementer.

Vores mål er at sikre kvalitet i plejen og omsorgen af beboerne.

Handlinger:

  • Vi sikrer, at personalet i hele huset regelmæssigt deltager i interne og eksterne kurser i demens.
  • Vi ønsker at sikre uddannelse af ressourcepersoner indenfor demens.
  • Vi ønsker at bruge ressourcepersonerne som vejledere/sagkyndige for hele huset.