fbpx

Beboer

Hver dag begynder med et godmorgen. Hvad enten du er morgenfrisk eller hellere vil snue til op af formiddagen.

Der serveres morgenmad ved bordene på fællesgangen eller på stuen, hvor det nu fungere bedst for dig, at komme i gang.

Fra kl. 9.30 begynder de forskellige aktiviteter i huset.  Hyggestuen, der er hyggeligt indrettet med gamle smukke møbler og malerier, ligger i stueetagen og er klar hver formiddag til at hygge. Det er et sted, hvor alle beboere kan deltage aktivt eller bare se på. Her kan bare side og læse dagens avis, fortælle en historie eller 2 eller også deltage i nogen af de mange aktiviteter, som vælges af de beboerne, som er til stede. Det kunne være manicure, højtlæsning fra bla. dagens avis, stoledans, gåture, banko, quiz, keglespil, kaffebord, eller bare en lille sludder.

Torsdagsjazz

En gang om måneden er der gudstjeneste i Havesalen, ved præster fra Frederiksbergs kirker. Der holdes speciel julegudstjeneste den 24. dec. om formiddagen, hvor pårørende er velkomne.

Hver onsdag formiddag er der fællessang i Havesalen, hvor vores faste pianist spiller. Vi synger et bredt udvalg af danske sange, salmer, revyviser osv.

På Kong Frederik den IX’s Hjem er torsdage lig jazz – i hvert fald hver anden torsdag. For her spreder lyden af jazz sig i havestuen. Der er mulighed for vippe lidt med foden, få sig en øl eller en vand og lytte til “Torsdagsjazz”.

Det er jazztrompetisten Valdemar Rasmussen, som sammen med Mads Søndergaard – piano og Kristor Brødsgaard – bas, spiller hyggelig jazzmusik.

I løbet af året arrangeres der mange forskellige musikalske arrangementer. Vi har besøg af  Valhøjkoret, som er et børnekor, der giver koncerter i december og i løbet af foråret. Vi har ensemble, med messingblæsere fra musikkonservatoriet, og så har vi holder vi “hit med sangen” 5 gange om året.

Kroaftener et par gange i løbet af året, hvor beboerne kan invitere pårørende på “restaurant”.

Som et tiltag fra de mange herrer i huset, fik vi også lavet et rigtigt herreværelse.  Her er bar, billard, dart, og et par skønne lænestole, bilblade og hvad der ellers kan friste. Damerne er naturligvis også velkomne.  Men det er typisk mændene, vi ser her om eftermiddagen.  Derfor bliver også holdt et par herrefrokoster i løbet af året.

Som noget nyt holder vi også erindringseftermiddage og debateftermiddage. Her bliver der bl.a. smagt på RICH’S kaffe og kiksekage.  Og minderne kommer for alvor frem, når kufferten med ting fra 40’erne, 50’erne og 60’erne bliver åbnet.  Og på debateftermiddagene bliver der debatteret Christiana, politik og hvad der ellers lige rør sig.

Vi er så heldige, at vi også har vores egen lille bus, hvori vi hele året kører ture. Det kan være op langs Strandvejen, til Dragør, ind langs Langelinie eller ind og se på julelysene i december.

Ud over aktiviteter arrangeret af hyggestuen, arrangeres der også aktiviteter på den enkelte afdeling, eksempelvis julefrokost, kaffe i haven, ture ud af huset, grill i haven, brunch osv.

Fra ved 17.00 tiden falder der ro over huset. Der serveres aftensmad cirka kl. 18.00.  Mange af beboerne vælger at trække sig tilbage til deres egne boliger efter maden, mens andre sætter sig og ser tv i den fælles tv-stue i afdelingen, indtil aftenkaffen er drukket.

Gennem hele dagen er pårørende velkomne.  Vi ser dog helst ikke, at man kommer midt i maden, da det skaber uro.  Tilgengæld er man meget velkommen til at spise med.  Dette skal dog aftales med personalet, så der er mad nok.

Fysioterapeut

På Kong Frederik IX’s Hjem har vi vores egen fysioterapeut. Fysioterapeuten finder du i stueetagen ved træningssalen. Fysioterapueten arbejder med afsæt i, at enhver beboer er unik og har forskellige behov og ressourcer mhp. evnen til at udføre funktioner og bevægelse. Derfor er der individuel træning for de beboere, som har det behov. Det foregår både i træningssalen og på selve etagen.

Men vi tilbyder også fællesgymnastik, stoledans, volleyball.  I træningssalen finder du blandt andet gangbarrer, forskellige træningsmaskiner, kondicykler og meget andet udstyr.

En del af træningsaktiviteterne foregår i samarbejde med personalet i Hyggestuen og Aktivitetscenteret i tæt samarbejde med fysioterapeuten.

Det er også fysioterapeuten, som anskaffer og tilretter de hjælpemidler, som der er behov for.

Den faglige tilgang 

Vi vil rigtig gerne være med at vores beboere med eller uden en demenssygdom oplever, at de har et værdigt liv her hos os. Derfor er et af vores mål at skabe og give trygge omgivelser gennem genkendelighed. Og samtidig skabe så hjemlige og harmoniske rammer, som det nu kan lade sig gøre. 

Vi tilstræber derfor, at det er det samme personale, som udfører plejen og omsorgen og bliver kontaktpersonen for de pårørende.  Vi lytter meget vores beboere og de ønsker de har.  Men det er desværre ikke altid, at vi kan opfylde alles ønsker. 

Vi gør meget for, at tage udgangspunkt i den enkeltes beboeres ressourcer, for at gøre dagligdagen så overskuelig og indholdsrig som muligt.  Vi tager hensyn til beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer.  Vi laver plejeplaner og handlingsplaner for den enkelte beboer i forhold til dennes niveau.   

Vores mål er at inddrage de pårørende i beboerens hverdag gennem gensidig information, dialog og fælles aktiviteter. 

Handlinger: 

  • Vi tilstræber en tæt kontakt med de pårørende. 
  • Vi tilbyder at formidle viden til de pårørende om demens. 
  • Vi lytter til de pårørende og udviser respekt for deres følelser og reaktioner. 
  • Vi opfordrer de pårørende til at skrive beboerens livshistorie. 
  • Vi igangsætter aktiviteter i egen afdeling og på tværs i huset. 
  • Vi inviterer de pårørende til at deltage i aktiviteter og arrangementer. 

Vores mål er at sikre kvalitet i plejen og omsorgen af beboerne. 

Handlinger: 

  • Vi sikrer, at personalet i hele huset regelmæssigt deltager i interne og eksterne kurser i demens. 
  • Vi ønsker at sikre uddannelse af ressourcepersoner indenfor demens. 
  • Vi ønsker at bruge ressourcepersonerne som vejledere/sagkyndige for hele huset.