fbpx
Kong Frederik den IX's Hjem
Kirstinedalsvej 11
2000 Frederiksberg

Kom og besøg os

Vil du høre mere eller besøge os, så ring for at aftale nærmere på telefon 36 46 41 11.

Corona

Fredag d. 11. september 2020

Kære pårørende til beboerne på Kong Frederik lX’s Hjem

Vi er netop af kommunalbestyrelsen blevet pålagt at indføre midlertidige besøgsrestriktioner, med øjeblikkeligt varsel.

MIDLERTIDIG BESØGSRESTRIKTION

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen i Frederiksberg kommune omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejehjem, plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser mv., der er beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19,

jf. bekendtgørelse nr. 1030 af 27. juni 2020.

Beboerne på de omfattede plejehjem mv. har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg, jf. bekendtgørelsens § 6.

De midlertidige besøgsrestriktioner, som kommunalbestyrelsen har udstedt, indebærer:

1. alle besøg der kan foregå udendørs, skal afvikles udendørs

2. indendørsbesøg kan kun finde sted i kritiske situationer eller af én nærmeste pårørende til beboeren og fortsat kun på beboerens bolig.

Det er de pårørendes ansvar sammen med beboeren at definere, hvem den ene er.

Restriktionerne skyldes det stigende smittetryk i hele Storkøbenhavn.

Helle Bagger
Chef

 

Kort fortalt

Kong Frederik IX’s Hjem er et hjem. Et hjem uden institutionspræg er det, vi har villet skabe. Det er vi lykkedes med. Et hjem, hvor tryghed, trivsel og tillid er skabt gennem lydhørhed. Et hjem, hvor maden er i højsædet. Lavet fra bunden af lækre, økologiske råvarer. Vi har også et hjem, præget af kærligheden til musikkens verden. Et hjem med hygge og omsorg.

 

 

68
beboere
68
lejligheder
87
ansatte

Kom og besøg os

Vil du høre mere eller besøge os, så ring for at aftale nærmere på telefon 36 46 41 11.

Information om Coronavirus

For at forebygge smitte med Corona-virus modtager vi indtil videre meget begrænsede besøg

Ledige stillinger