fbpx

STU

Om STU

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge under 25 år med særlige behov.

Uddannelsens formål er:

  • at give de unge en mulighed for at få en 3-årig alment dannende ungdomsuddannelse
  • at den enkelte elev under uddannelsen, får udviklet personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til at nærme sig mestring af et voksenliv, og som kan bygge bro til videre beskæftigelse
  • at de unge opnår støtte i at udvikle en arbejdsidentitet og mulighed for at få en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet
  • at den unge lærer at bruge fritiden godt og konstruktivt ud fra egne behov
  • at afklare den ugens støttebehov i egen bolig, således at de efter uddannelsen hos os kan blive etableret i en blivende bolig med eller uden støtte
  • at udvikle den unges selvværd og selvtillid

 

Harresø STU-uddannelsen

Foregår på Harresø Kro & Motel, Hærvejen 147, 7323 Give – en social økonomiske virksomhed, der ligger naturskønt mellem Jelling og Givskud langs Hærvejen.

Uddannelsen indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

Daglig undervisning og arbejde foregår i tidsrummet mandag– fredag 09.00-13.00.

For at komme i gang skal man henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen. Sammen med UU-vejlederen bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.

Uddannelsen skal tilrettelægges med 840 timer om året. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

 

Uddannelsen består af

En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi, idræt og det at klare sig selv.

En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder.

Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads.

Uddannelsen kan indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor den unge, sammen med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) laver en uddannelsesplan for forløbet. Udgangspunktet er den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Pædagogik

“Ingen er gode til alt – men alle er gode til noget”

Vi tror på, at tryghed skaber fundament for trivsel, udvikling og læring, derfor arbejder vi ud fra en anerkendende systemisk tilgang, hvor vi har fokus på at gøre hinanden “GODE”, samt en forståelse for, at vi alle er “LIGEVÆRDIGE”, men ikke nødvendigvis “LIGESTILLEDE”. Der bliver taget individuelle hensyn ud fra den enkelte elevs nærmeste udviklingszone “NUZO” efter devisen, at vi alle lærer af vores fejl, men lærer endnu mere af vores succeser – derfor samler vi på succesoplevelser og tror på at alle mennesker vokser af ros og anerkendelse.

Vores kerneopgave er at afklare de unge menneskers arbejdsduelighed og udvikle deres evne til at kunne begå sig i et arbejdsliv og i et privatliv – med de styrker og begrænsninger, de har.

STU skal give mening for den enkelte og skabe grobund for empowermentprocesser i retning af at tage magten over eget liv, uddannelse og fremtid.

Metoder

Metoderne er dels mesterlære/praksislære, hvor eleverne, i praktiske værksteder arbejder konkret og projektorienteret sammen med en faglærer (mesteren), dels situeret læring, hvor teoretiske emner tages op i netop den situation/sammenhæng, hvor den er relevant, giver mening og derfor også bedre forstås.

 

                                  

STU-Linjer på Harresø Kro & Motel

Køkken- og servicelinjen

Eleverne lærer, at de er en vigtig del i driften af Harresø Kro & Motel. De deltager i og tager ansvar for de daglige arbejdsopgaver med at sikre at udlejnings hytter og krostuen fremstår rengjorte og hyggelige, udleverer nøgler og byder overnattende gæster velkommen samt deltager i madlavning, opdækning af borde til á la carte/ kurser/ fester og serverer mad og drikke.

Eleverne deltager desuden i mindre foredrag for kroens gæster, med fortælling om STU og kroens historie.

Pedel/håndværker

Pedellinjen er blandt andet med til at vedligeholde bygninger og grønne områder med både store og små reparationer. Der vil være værktøjslære og produktion. Pedellinjen lægger op til, at den unge skal spore sig ind på, hvilken håndværkslinje den unge ønsker i fremtiden. Der laves derfor forskellige projekter.

Chaufførlinje

Mulighed for at tage kørekort. Herefter bl.a. kørsel med mad og rengøring af køretøjer. Kørselsopgaver for andre afdelinger i OK-Fonden.

 

 

Boglig undervisning og IT

Den enkelte elev kan tilbydes boglige skolefag, så som dansk, matematik og engelsk helt efter eget behov og niveau.

Eleven har måske tidligere haft et udfordrende skoleforløb, så er her chancen for at “viske tavlen ren” og starte på en frisk.

Eleverne selv har stor indflydelse på indholdet i undervisningen, ligesom IT vil være en naturlig del af dagligdagen som eksempelvis elevens egen mobil, computer og iPad.

De ønskede skolefag bliver lagt ind i uddannelsesplanen, og der udarbejdes et individuelt skema. Der kan tilbydes såvel kompenserende specialundervisning som forberedelse til Folkeskolens Afgangsprøve FSA/FVU. Der kræves således ingen forudsætninger.

Botræning

Botræningen vil indeholde alle de ting, der skal til for, at den unge kan få et godt og leveværdigt liv. Emnerne vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udfordringer.

Starten på botræningsdelen vil altid være en funktionsudredning, hvorudfra der opstilles klare mål for den enkelte. Emnerne i botræningen kunne f.eks. være hygiejne, tøjvask, oprydning/rengøring, indkøb, håndtering af følelser, madlavning, sund mad, sund livsstil, skabelse af socialt netværk og relationer, tage bussen og mange, mange andre ting. Der er et værelse på Harresø Kro, hvor botræning kan afprøves.

Kompetencepapiret

Eleven modtager et kompetencebevis udarbejdet på baggrund af de tilegnede faglige og personlige kompetencer. Dette, samt evt. afsluttende prøver og erhvervede certifikater, uddeles til dimissionsfest.

Målet er, at eleven ved afslutning af uddannelsen står med nye forudsætninger og et realistisk afklaret vidnesbyrd til brug for fremtidige uddannelses– og beskæftigelses muligheder.

Udslusningsfase

I en udslusningsfase samarbejdes tæt med Jobcenter for konkret afklaring og planlægning af elevens fremtidige uddannelses-og beskæftigelsesmuligheder.