fbpx

STU

Om STU

STU står for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge under 25 år med særlige behov.

Uddannelsens formål er:

  • at give de unge mulighed for at få en tre-årig alment dannende ungdomsuddannelse.
  • at den enkelte elev under uddannelsen får udviklet personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper ham eller hende til at nærme sig mestring af et voksenliv, og som kan bygge bro til videre beskæftigelse.
  • at de unge opnår støtte i at udvikle en arbejdsidentitet og mulighed for at få en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • at den unge lærer at bruge fritiden godt og konstruktivt ud fra egne behov.
  • at afklare de ugens støttebehov i egne boliger, således at de efter uddannelsen hos os kan blive etableret i blivende boliger med eller uden støtte.
  • at udvikle den unges selvværd og selvtillid

Harresø STU-uddannelsen

Uddannelsen foregår på Harresø Kro & Motel, Hærvejen 147, 7323 Give. Det er en socialøkonomisk virksomhed, der ligger naturskønt mellem Jelling og Givskud langs Hærvejen.

Uddannelsen indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

Daglig undervisning og arbejde foregår fra mandag til fredag fra klokken 09.00 til klokken 13.00.

For at komme i gang skal man henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i sin bopælskommune. Sammen med UU-vejlederen bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.

Uddannelsen skal tilrettelægges med 840 timer om året. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter med praktikophold i virksomheder og institutioner.

Pris:

Dagstakst plus eventuelt transport:

Indskrevne 530 kr.

Udeboende 663 kr.

Uddannelsen er gratis for den unge. Man kan ikke søge SU, men den unge får uddannelseshjælp svarende til SU, Statens Uddannelsesstøtte.

Transport: Eleven skal som udgangspunkt selv transportere sig til og fra Harresø Kro. Der er mulighed for tilkøb af afhentning, ligesom der tilbydes træning i kørsel med offentlig transport i en startfase.

Uddannelsen består af:

  • en almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi, idræt og det at klare sig selv.
  • en specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder.
  • praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde med kolleger på en arbejdsplads.

Uddannelsen kan indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger. I de uger kan den unge, sammen med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), lave en uddannelsesplan for forløbet. Udgangspunktet er den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Pædagogik

“Ingen er gode til alt – men alle er gode til noget”

Vi tror på, at tryghed skaber fundamentet for trivsel, udvikling og læring. Derfor arbejder vi ud fra en anerkendende systemisk tilgang, hvor vi har fokus på at gøre hinanden GODE og LIGEVÆRDIGE. Men ikke nødvendigvis LIGESTILLEDE. Der bliver taget individuelle hensyn ud fra den enkelte elevs nærmeste udviklingszone “NUZO” efter devisen, at vi alle lærer af vores fejl, men lærer endnu mere af vores succeser. Derfor samler vi på succesoplevelser og tror på, at alle mennesker vokser af ros og anerkendelse.

Vores kerneopgave er at afklare de unge menneskers arbejdsduelighed og udvikle hver enkelts evne til at kunne begå sig i et arbejdsliv og i sit privatliv. Med de styrker og begrænsninger, de hver især har.

STU skal give mening for den enkelte og skabe grobund for empowermentprocesser i retning af at tage magten over eget liv, uddannelse og fremtid.

Metoder

Metoderne er dels mesterlære/praksislære, hvor eleverne i praktiske værksteder arbejder konkret og projektorienteret sammen med en faglærer (mesteren). De får situeret læring, hvor teoretiske emner tages op i netop den situation/sammenhæng, hvor den er relevant, giver mening og derfor også bedre forstås

STU-Linjer på Harresø Kro & Motel

Køkken- og servicelinjen

Eleverne lærer, at de er en vigtig del af driften af Harresø Kro & Motel. De deltager i og tager ansvar for de daglige arbejdsopgaver med at sikre at krostuen og udlejningshytter fremstår rengjorte og hyggelige, udleverer nøgler og byder overnattende gæster velkommen samt deltager i madlavning, opdækning af borde til á la carte/ kurser/ fester. Eleverne serverer også mad og drikke.

Eleverne deltager desuden i mindre foredrag for kroens gæster med foredrag om STU og kroens historie.

Pedel/håndværker

Pedellinjen er blandt andet med til at vedligeholde bygninger og grønne områder. Der er både store og små reparationer. Der vil være værktøjslære og produktion. Pedellinjen lægger op til, at den unge skal spore sig ind på det konkrete håndværk, som den unge ønsker at beskæftige sig med i fremtiden. Der laves derfor forskellige projekter.

Chaufførlinje

Her er mulighed for at tage kørekort. Kørekortet giver ret til at køre ud med mad og at gøre køretøjer rene. For dem med kørekortet i hus, vil der også være kørselsopgaver for andre afdelinger i OK-Fonden.

Boglig undervisning og IT

Den enkelte elev kan tilbydes boglige skolefag så som dansk, matematik og engelsk helt efter eget ønske og niveau.

Eleven har måske tidligere haft et udfordrende skoleforløb. Her er så chancen for at viske tavlen ren og starte på en frisk.

Eleverne har stor indflydelse på indholdet i undervisningen. IT vil være en naturlig del af dagligdagen, ligesom eksempelvis elevens egen mobil, computer og iPad.

De ønskede skolefag bliver lagt ind i uddannelsesplanen, og der udarbejdes et individuelt skema. Der kan tilbydes såvel kompenserende specialundervisning som forberedelse til Folkeskolens Afgangsprøve FSA/FVU. Der kræves således ingen skole-forudsætninger.

Botræning

Botræningen vil indeholde alle de elementer, der skal til, for at den unge kan få et godt og leveværdigt liv. Emnerne vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udfordringer.

Starten på botræningsdelen vil altid være en funktionsudredning. Ud fra den bliver der opstillet klare mål for den enkelte. Emnerne i botræningen kan for eksempel være hygiejne, tøjvask, oprydning, rengøring, indkøb, håndtering af følelser, madlavning, sund mad, sund livsstil, skabelse af socialt netværk og relationer, tage bussen og mange, mange andre ting. Der er et særligt værelse på Harresø Kro, hvor botræning kan prøves af.

Kompetencepapiret

Eleven modtager et kompetencebevis udarbejdet på baggrund af de tilegnede faglige og personlige kompetencer. Dette, og eventuelt afsluttende prøver og erhvervede certifikater, uddeles til dimissionfest.

Målet er, at eleven ved afslutning af uddannelsen står med forbedrede forudsætninger og et realistisk afklaret vidnesbyrd til brug for fremtidige uddannelses– og beskæftigelsesmuligheder.

Udslusningsfase

I en udslusningsfase bliver der samarbejdet tæt med jobcentret for konkret afklaring og planlægning af elevens fremtidige uddannelses-og beskæftigelsesmuligheder.

Kontakt Harresø STU:

 23 72 35 81

Hent folder om STU her.