fbpx

Dagtilbud

Dagtilbud på Høng Erhvervsskole består også af beskyttet beskæftigelse (§103) og et aktivitets- og samværstilbud (§104). Dagtilbuddet henvender sig til psykisk sårbare i alderen 18-29 år, der med begrænsninger i arbejdsevnen, f.eks. efter afsluttet STU forløb, fortsat ikke kan fastholde, eller opnå beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked. Tilbuddet målretter sig således imod unge, som har social pension som forsørgelsesgrundlag og til personer på kontanthjælp og starthjælp med særlige sociale problemer. Det er unge som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering eller opnå ansættelse i et flexjob eller i job til førtidspensionister med løntilskud efter reglerne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Paragrafferne lyder således:

§103 – Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

§104 – Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for aktivitets- og samværstilbud for opretholdelse og forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Høng Erhvervsskole har flere forskellige tilbud hvor der er tilknyttet fast faglærer med professionel baggrund og med bred erfaring i vejledning.

Vi har følgende værksteder:

 • Tømrerværksted
 • Autoværksted
 • Jordbrugsværksted
 • Kreativt værksted
 • Køkkenværksted
 • Bogligskole
 • Krop og bevægelse

I forbindelse med § 103 og § 104 ønsker vi at:

 • Skabe det gode liv – sætte det enkelte individ i fokus
 • Skabe samvær og netværk og undgå isolation og udstødelse
 • Udvikle evnen til at samarbejde
 • Sikre en meningsfuld hverdag
 • Udvikling af praktiske og sociale færdigheder og sikre vedligehold af allerede opnået færdigheder
 • Kendskab og udslusning til arbejdsmarked via praktikker