fbpx

STU

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU er et tre-årigt tilbud til den unge under 25 år med særlige behov.

Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt. STU kan måske så blive fundamentet, der gør videre uddannelse og beskæftigelse mulig.

Fakta

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU

Type: Andre ungdomsuddannelser.

Varighed: Tre år.

Adgangskrav: Ni års skolegang. Den unge skal være under 25 år ved uddannelsens start.

Økonomi: Gratis for den unge.

Enghavens ungdomsuddannelse, STU

Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år. Uddannelsen indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

For at komme i gang skal den unge og pårørende henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den kommune, hvor den unge bor. Sammen med UU-vejlederen bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.

Uddannelsen skal tilrettelægges med 840 timer om året. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

STU lærer dig at blive god til at være til

Uddannelsen består af en almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv.

Derudover er der en specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner, indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder.

Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads, er også tænkt ind i undervisningsplanen. .

Uddannelsens formål er:

  • at give de unge med særlige behov en mulighed for at få en tre-årig alment dannende ungdomsuddannelse.
  • at den enkelte elev under uddannelsen får udviklet personlige, sociale og faglige kompetencer for senere at kunne leve et selvstændigt voksenliv.
  • at støtte den unge i at udvikle en arbejdsidentitet, som gør muligheden for at få en fremtidig god tilknytning til arbejdsmarkedet meget større.
  • at den unge lærer at bruge fritiden godt og konstruktivt ud fra egne behov.
  • at afklare de ugens støttebehov i egne boliger, således at de efter uddannelse hos os kan blive etableret i blivende boliger med eller uden støtte.
  • at udvikle den unges selvværd og selvtillid.

Gratis uddannelse

Uddannelsen er gratis. Den unge kan ikke søge SU til uddannelsen, men vedkommende bibeholder de ydelser, som han eller hun i øvrigt har ret til.

Idræt, praktik og sang

Undervisningen foregår på Ravnebjerg 9, Søvind, 8700 Horsens, men de unge har også praktikker andre steder i eller udenfor organisationen.

Daglig undervisning og arbejde vil foregå i tidsrummet fra klokken 09.00-13.00. Torsdag til kl. 14.00.  Der vil være enkelte undervisningsdage i weekenden og eventuelt andre arbejdstider forbundet med diverse praktikker.

En uge på Enghaven STU indeholder blandt andet praktiske arbejdsopgaver ude og inde på OK-Fonden Enghaven, friluftsliv, virksomhedsbesøg, boglig undervisning, idræt & bevægelse samt musik & sang.

STU