fbpx

Ledsagelse

Danske Care hjælper også med at sætte en ledsagerordning i stand. Som borger giver den dig mulighed for at få en ledsager til dagligdagens gøremål såsom indkøb, lægebesøg, koncerter, ferie, biografture, byture eller andre aktiviteter. Kommunen/regionen kan bevilge ledsagerordningen til borgere mellem 12-67 år (iflg. Servicelovens § 45 eller §97), hvor det ikke er muligt at færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysiske eller psykiske udfordringer. Voksne kan få bevilgede en ledsager uanset hvor dit hjem er, hvorimod unge mellem 12 og 18 år kun kan få bevilget en ledsager, hvis du bor hjemme ved dine forældre eller værge.  

I ledsagerordningen tager Danske Care hånd om følgende: 

  • Ansættelse af ledsagere der passer til den enkelte borgers behov 
  • Hjemmebesøg, rådgivning og vejledning til borger og ledsager 
  • Administrative opgaver forbundet med ledsagerordningen bl.a. puljeadministration, løn, pension og forsikring 

Ethvert samarbejde med Danske Care indledes med, at du som borger får besøg af en konsulent. Her vil vi sammen gennemgå de praktiske led i den ordning som du behøver, og du vil få muligheden for at få besvaret alle dine spørgsmål. Den personlige rådgiver vil efterfølgende stå til rådighed for dig som borger, og du kan kontakte vedkommende efter behov. Danske Care sørger desuden for at rekruttere og ansætte det nødvendige antal hjælpere, og her er det også muligt for dig at tage del i ansættelsesprocessen, så vi på den måde sikrer, at du som borger fungerer godt sammen med potentielle hjælpere.  

Danske Cares hjælpere modtager inden jobstart al den nødvendige oplæring samt de kurser, der er relevante for at hjælpe den enkelte borger optimalt. Al uddannelse foregår på Respirationscenter Øst, Vest eller Syd, på sygehuset eller i hjemmet. Alle Danske Cares hjælpere skal fremvise en ren straffeattest. 

Hvis du har spørgsmål til Danske Care, står vi til rådighed med flere informationer omkring de enkelte ordninger, såfremt du ønsker et uforpligtende tilbud. Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 4759 2033 eller sende en e-mail til danskecare@ok-fonden.dk