fbpx

Danske Care – en del af OK-Fonden

OK-Fonden overtog pr. 1 januar 2021 Danske Care og tilbyder fremover formidling af hjælpere til Borgerstyret Personlig Assistance, BPA og respiratorpatienter. Dermed styrker OK-Fonden sit samarbejde med flere kommuner landet over, ligesom nye samarbejder og udviklingsprojekter bliver mulige.

OK-Fonden er en non-profit omsorgsorganisation, der bl.a. driver et hospice, 11 psykiatriske bo- og behandlingssteder, to socialøkonomiske virksomheder og 16 plejecentre rundt omkring i Danmark. Derudover administrerer OK-Fonden over 1000 boliger – heriblandt en række seniorbofællesskaber og seniorboliger. OK-Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, som arbejder på almindelige markedsvilkår. Overskuddet investeres direkte til udviklingen af velfærdsløsninger. På den måde skaber vi værdi for de mennesker, vi har omsorg for i det daglige og for samfundet som helhed.  

OK-Fonden arbejder ud fra visionen om, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve hele livet fuldt ud. Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet uanset livssituation, alder og helbred. 

Fakta om Danske Care

Danske Care er en privat udbyder af hjælpe- og støtteordninger for mennesker, der har brug for hjælp i eget hjem pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Danske Care bygger bro mellem kommuner/regioner og de borgere, der har fået bevilget en offentlig hjælperordning. Danske Care rekrutterer og ansætter plejehjælpere og administrerer hjælpeordninger.

Danske Care har 16 års erfaring med plejehjælp i eget hjem. Driften af Danske Care fortsætter, som kunderne er vant til, og de godt 140 fastansatte og mere end 1.200 timelønsansatte medarbejdere fortsætter som hidtil.

Danske Cares hovedkontor flytter ind i OK Fondens domicil på Østerbro i København senest 31. januar 2021. Direktør Henrik Lund fortsætter som direktør og medejer i Danske Care.

Den formelle overtagelse sker 1. januar 2021, men allerede pr. 1. november påbegyndes en glidende overgang.

Danske Care har et godt navn og 16 års erfaring indenfor sit forretningsområde. Driften af Danske Care fortsætter uændret. Der vil dog opstå nye muligheder for de mere end 140 erfarne og dygtige medarbejdere og mere end 1.200 timelønsansatte medarbejdere. Med sin størrelse kan OK-Fonden tilbyde de nye kollegaer i Danske Care en større vifte af og job- og karrieremuligheder.

”For Danske Care er tryghed kernen i en velfungerende relation mellem borger og hjælper. Og den bedste hjælpeordning skabes på grundlag af et tillidsfuldt samarbejde mellem alle de involverede parter: Borgere, hjælpere, kommuner/regioner og Danske Care. Fremtiden som en del af OK-Fonden sikrer, at vi kan fastholde den tryghed for både borgere og ansatte i Danske Cares organisation. Derudover er der et super spændende potentiale i at udvikle nye tilbud til borgere med behov for personlig assistance i hele landet. OK-Fondens og Danske Cares værdier ligger i fin tråd med hinanden og det har derfor været en nem beslutning at træffe”, siger Henrik Lund, direktør i Danske Care.

OK-Fonden opfører i de kommende år ”Boliger for Livet”, som er seniorbofællesskaber og seniorboliger, der er indrettet, så man kan blive boende livet ud, også hvis man får behov for hjælp og pleje. Med overtagelsen af Danske Care vil OK-Fonden kunne tilbyde pleje til beboerne i disse boliger. Også OK-Fondens plejehjem vil med Danske Care få mulighed for at løse specialiserede sygeplejeopgaver omkring beboere med særlige, individuelle plejebehov.

”Vi glæder os til at byde vores nye kollegaer velkommen i OK-Fonden. Med Danske Care tilføjer vi stærke kompetencer til OK-Fonden. Danske Care har et stærkt værdigrundlag og har stærk fokus på at møde den enkelte borgers behov. Det er også en grundlæggende værdi hos OK-Fonden. Vi glæder os til, at vi som not-for-profit aktør nu får et endnu stærkere værditilbud til vores beboere og til landets kommuner, og vi glæder os til at lære nyt i løbet af den integrationsproces, der nu går i gang” siger Ulrik Ahrendt-Jensen, administrerende direktør i OK-Fonden.

Kontrakten på den fælles fremtid underskrives. Fra venstre Paul Erik Weidemann, bestyrelsesformand, OK-Fonden, Henrik Lund, direktør, Danske Care, Ulrik Ahrendt-Jensen, adm. direktør, OK-Fonden

Hos OK-Fonden arbejder vi ud fra følgende fem værdier: 

Ligeværdigt samarbejde 

Vi møder mennesker med tillid. Vi ønsker at være velkomne – og at man føler sig velkommen hos os. 

Høj faglighed 

Vores indsats og resultater afspejler, at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, fordi vi ønsker at udvikle os og lære. 

Plads til forskellighed 

Vi kan lide, at der er højt til loftet. Vi tror på, at viljen til at lytte til hinanden og friheden til at se tingene fra forskellige vinkler giver de bedste resultater. Vi går sammen – men ikke i takt. 

Familien er værdifuld 

Vi værdsætter samarbejdet med familie og pårørende. Sammen gør vi, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner. 

Æstetiske omgivelser 

Vi gør os umage for at skabe omgivelser, som hver dag glæder både sanserne og sindet.