fbpx

Byen for Livet i Odense sættes i bero

Økonomi tvinger OK-Fonden til at sætte planerne for Byen for Livet i Odense i bero
– eller helt opgive projektet


Paul Erik Weidemann, administrerende direktør i OK-Fonden:

Gennem de senere år har OK-Fonden arbejdet målrettet for at realisere projektet Byen for Livet i Odense. En åben og attraktiv bydel for alle mennesker – med fokus på, at mennesker med demens kan være en del af fællesskabet og leve et godt liv, trods sygdom.

En del af de ca. 350 boliger, der er planlagt i Byen for Livet, er et friplejehjem med plads til 100 beboere, som OK-Fonden skal opføre og drive.

Odense Kommune har den 6. december 2018 offentliggjort den betaling (takst), byrådet planlægger at vedtage for beboere på friplejehjem i Odense. Taksten er beregnet så lavt, at OK-Fonden som friplejeleverandør ikke kan løse opgaven med at opføre og drive byggeriet. Vi har derfor måttet melde ud, at OK-Fonden må udskyde eller helt opgive Byen for Livet i Odense.

Det er vi meget, meget kede af! Skuffelsen og frustrationen i Odense er selvsagt også stor.

OK-Fonden har igennem længere tid fremlagt alle vores beregninger og argumenter for Odense Kommune. Vi har klart sagt, at vi ikke kan løse opgaven, hvis kommunen fastholder så lavt et økonomisk niveau. Vi har undervejs i de dialogmøder, der er afholdt med Odense Kommune, forklaret, at vi flere steder er uenige i kommunens måde at beregne de langsigtede gennemsnitlige udgifter på.

Odense Kommune er ansvarlig for, hvad kommunen bruger på ældrepleje, både på de kommunale plejehjem og på andre udbydere af pleje. Vi kan argumentere overfor kommunen, men OK-Fonden kan ikke bestemme taksten.

Vi kan ikke passe beboerne på plejehjemmet på en forsvarlig måde for den betaling. Det ansvar tager vi på os. Det er også derfor, at OK-Fonden – for første gang i vores 50-årige historie – siger fra overfor en kommune og overvejer, om vi skal få Konkurrencestyrelsen til at gennemgå Odense Kommunes beregninger.

OK-Fonden er non-profit. Vi skal ikke tjene penge til aktionærer. Vi ønsker åbenhed og fair og lige vilkår mellem offentlige og private plejehjem.

Heldigvis er planerne og den viden, vi har tilegnet os, ikke spildt. Den viden, vi har fået, kan vi sætte i spil i projekter andre steder, hvor vi skaber rammerne for, at livet kan leves, hele livet – for mennesker med demens og for de beboere, der vælger at satse på et liv med et stærkt socialt fællesskab og aktivt samspil mellem generationer.