fbpx

Beboer

På Bøgehøjgård skaber vi en hverdag med trivsel, sammenhæng og trygge rammer.

Vi har fokus på at skabe et hjemligt miljø, hvor du har mulighed for medbestemmelse, medindflydelse og videreførelse af dit tidligere liv.

For mange betyder livskvalitet at holde sig i gang og at kunne gøre mest muligt selv. Du har mulighed for at vedligeholde din funktionsevne gennem deltagelse i de daglige aktiviteter. Det er af betydning, at du selv udfører så mange af de daglige gøremål som muligt. Du tilbydes hjælp til det, du ikke selv kan.

Din familie og venner er en ressource til at fastholde en god og tryg hverdag for dig. Vi ønsker, at din familie og venner skal føle sig velkommen, og at de bidrager som en naturlig del af fællesskabet.

Aktiviteter og træning giver gode oplevelser og er med til at skabe livsglæde. Aktiviteter og træning er en integreret del af dagligdagen og foregår gerne med deltagelse af familie og venner. Vi holder fast i de gode traditioner, som ofte foregår i samarbejde med Venneforeningen og øvrige venner af huset.

Vores medarbejdere har et højt fagligt niveau og er stolte af deres kunnen. Vi sætter pris på mangfoldighed og henter viden og lærdom hos hinanden. Vi lægger vægt på at være nysgerrige og opsøgende i forhold til ny viden, så vi kan yde den gode pleje og omsorg.

Plejehjemmet Bøgehøjgård ligger i skønne omgivelser tæt ved strand, skov samt Hornbæk by og havn. Der er gode muligheder for indkøbs- og oplevelsesture til Hornbæk, ligesom vores smukke atriumgård året rundt indbyder til at gå tur og nyde solen, blomsterne og den friske luft.

Aktiviteter og tilbud

Der er mulighed for samvær og aktiviteter både i dagcentret og rundt i huset.

Vores aktivitets- og festudvalg arrangerer løbende aktiviteter som fx. fællessang, kreadage eller kirketure. Alle medarbejdere arbejde med pop-up aktiviteter. Det er små aktiviteter, som højtlæsning af eksempelvis avis eller digte, eller puslespil eller noget, du har lyst til.

Der er tradition for afholdelse af forskellige arrangementer i løbet af året, f.eks. julearrangementer, grill-fest og høstfest, hvor også pårørende er velkomne til at deltage.

Se arrangementer og aktiviteter for beboerne i Månedens aktivitetsoversigt samt i Bøgebladet, som er plejehjemmets informationsavis til beboere og pårørende

Dagscenter og træning

Dagcentret er et kommunalt tilbud med aktivering og/eller træning til plejehjemmets beboere og borgere på gæsteophold. I dagcentret foregår der alle hverdage forskellige aktiviteter alt efter årstid og individuelle ønsker; f.eks. bingo, erindringsgruppe, gudstjeneste, håndarbejde, ture ud af huset, besøg af daginstitutioner fra lokalområdet, små daglige gøremål som borddækning, foldning af servietter osv.

Desuden afholdes arrangementer som foredrag, sangaften, tøj-, smykke- og skofremvisning samt salg. Derudover er der 2 gange ugentligt tilbud om holdgymnastik, hvor vi f.eks. bevæger kroppen igennem til god musik, spiller bold, cykler på kondicykel eller går tur i haven. Der er mulighed for at tage individuelle hensyn og f.eks. lave små personlige træningsprogrammer.

Det overordnede mål er at beboerne og borgere på gæsteophold bevarer færdigheder og livskvalitet, selvbestemmelse og værdighed ved at være aktive og nydende deltagere.

Tilkøb – det ekstra man kan købe efter ønske

På Bøgehøjgård er vi af den overbevisning, at beboere skal have mulighed for at forsøde tilværelsen.

Som privat udbyder har OK-Fonden mulighed for at tilbyde alle beboere, at de kan benytte sig af tilkøb, hvis de ønsker sig noget, som ikke er en del af den ”grundpakke”, kommunen dækker.

Tilkøbsydelser er varer eller serviceydelser, der ligger udover kommunes visiterede ydelser. Tilkøbsydelser er mod egenbetaling og udføres af plejehjemmets personale.

Tilkøbsydelser kan eksempelvis være ledsagelse til tandlæge, ekstra rengøring, ophæng af billeder og gardiner eller opsyn af hjem under ferieophold.

For nærmere information kontakt os – så får vi en snak om behovet.