fbpx

Baeshøjgård i Vig forbliver en del af OK-Fonden

Politikerne i Odsherred Kommune er blevet enige om Baeshøjgårds fremtid. Det betyder, at plejehjemmet fortsat vil være en del af OK-Fonden. Odsherred Kommune overtager driften af den bygning, som rummer Servicecentret, mens plejehjemmet drives af OK-Fonden, også fremover.

– Vi er her for at gøre en forskel, så vi er rigtig glade for at beholde Baeshøjgård, og for at vi kan fortsætte samarbejdet med Odsherred Kommune, siger Eva Lunding Olsen, direktør i OK-Fonden.

– Nu kan vi koncentrere os om plejedelen. Odsherred Kommune vil gerne gøre brug af Servicecenteret, og vi er meget tilfredse med, at kommunen vil tage ansvaret for det, for faciliteterne fortjener at blive brugt.

– Vores medarbejdere på Baeshøjgård skal have en stor tak for at have holdt gejsten oppe! Det har været en svær tid med usikkerhed, og vi glæder os over, at det faldt på plads inden jul. Vi ser frem til i begyndelsen af det nye år, at vi kan sætte vi os sammen på Baeshøjgård og finde ud af, hvordan vi lægger en god plan for fremtiden, slutter Eva.

På Baeshøjgård er medarbejderne i særlig godt julehumør.

– Det er simpelthen den bedste julegave, vi kunne få, siger en lykkelig og lettet Lene Damm, chef for Baeshøjgård.

Også Luna, en af plejehjemmets store killinger, er helt klar til fest.

Driftsaftale for plejecenter Baeshøjgård ophører

Odsherred Kommune 26. juni 2019

Odsherred Kommune og OK-Fonden er blevet enige om at  driftsaftalen for plejecenteret Baeshøjgård afvikles.

Det er en gensidig aftale mellem Odsherred Kommune og OK-Fonden at driftsaftalen for Baeshøjgård afvikles. Den nuværende aftale er fra 2010 og er forlænget fra den oprindelige aftale fra 2003.

– Vi har sammen med OK-Fonden aftalt at driftsaftalen for Baeshøjghård skal ophøre. Det har vi, fordi den seneste aftale er fra 2010 og kræver en fornyelse. Vi har brug for en tidssvarende aftale, og vi skal i Byrådet have en dialog om, hvad den videre proces skal være for plejecenteret fra juli 2020, siger Thomas Adelskov.

Gælder fra 1. juli 2020

Parterne opsiger formelt aftalen pr. 1. juli 2019 og med et års opsigelsesvarsel. Byrådet skal i september eller i oktober 2019 beslutte den fremtidige drift af plejeboligerne og servicecenteret på Baeshøjgård.

“Tiden er inde til, at aftalen tilpasses nutidige forhold, men også at den kan dække de fremtidige vilkår for leverance af pleje og omsorg. Parterne er enige om, at det medfører en ny kontraktproces, så OK-Fonden også frit kan vælge om vi vil byde på den fremtidige opgaveløsning på Baeshøjgård” siger Paul Erik Weidemann, adm. Direktør i OK-Fonden.

Yderligere oplysninger

Borgmester Thomas Adelskov, 59 66 66 30, thoad@odsherred.dk.

Adm. Direktør Paul Erik Weidemann, 20 15 92 12, pew@ok-fonden.dk