fbpx

Nyt udviklingscenter skal gøre livet for mennesker med demenssygdomme mere trygt og værdigt

OK-Fonden indgår i sammarbejde om at udvikle nye indsatser på demensområdet.

Seks fynske kommuner plus Langeland og Ærø skriver i dag under på, at de sammen med fynske uddannelsesinstitutioner og OK-Fonden vil dedikere betydelige ressourcer til at udvikle nye indsatser på demensområdet.

Målet er at sikre, mennesker med demenssygdom kan leve trygge og værdige liv gennem udvikling af uddannelserne, den praktiske hverdag og viden om demens.

Parterne er forpligtet på det ambitiøse samarbejde Udviklingscenter for Demensområdet mindst indtil juli 2020.

Handlekraftig alliance mellem uddannelser og udøvere

University College Lillebælt (UCL) er den organisatoriske krumtap i samarbejdet om udviklingscentret. Herfra skal de indsatser, som en styregruppe lidt senere på måneden beslutter, koordineres.

Rektor for UCL, Erik Knudsen, peger på det helt unikke i samarbejdet på tværs af mange kommuner, uddannelsesinstitutioner og en erhvervsdrivende fond:

– ”Det giver nærmest uhørt god mening, at der foregår et såvel strategisk som praktisk samarbejde mellem uddannelserne, der uddanner og efteruddanner medarbejderne, og de institutioner og kommuner, som har ansvaret for borgernes velfærd.”

Baggrunden for udviklingscentret er en fælles erkendelse af, hvor stor en udfordring det er at få viden til at virke i praksis:

– ”Vi skal udvikle viden om indsatser, der virker, i tæt samarbejde med de mennesker, pårørende og medarbejdere, som har demenssygdommen inde på livet til hverdag,” siger Erik Knudsen.

Alzheimerforening hilser udviklingscenter velkommen

Birgitte Vølund, formand for Alzheimerforeningen, der taler mennesker med demens og deres pårørendes sag, er en varm fortaler for en samlet indsats for demensområdet:

– ”Et udviklingscenter, der omfatter otte kommuner, OK – Fonden og uddannelser er en betydelig styrkelse af kompetenceudviklingen på området. Og at der samles og deles viden på tværs af kommunegrænser, er rigtig vigtigt for borgere med demens, så jo flere kommuner der er med, jo bedre.”

Alzheimerforeningens formand fremhæver især betydningen af at inddrage og lytte til de demensramte familier, når der skal udvikles nye løsninger. Og hun peger på Kallerupvej – Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende som en oplagt samarbejdspartner, der kunne repræsentere demensramte familier i selve partnerskabet.

– ”De demensramte familier ved faktisk bedst, hvordan det er at leve med en demenssygdom.”

Fakta om Udviklingscenter for Demensområdet

Målet er at udvikle og skabe sammenhæng mellem nye faglige løsninger og ny faglig viden for at understøtte, at mennesker med demenssygdom og deres pårørende får indsatser af højeste kvalitet.

Udviklingscenteret skal være en arena, hvor udvikling og praksis kan spille sammen om at udvikle praksisnær læring og indsatser til gavn for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende.

Udviklingscenter for Demensområdet er et ligeværdigt samarbejde mellem parterne, og centerets opgaver har et fremadrettet og udviklingsorienteret fokus.

Til udviklingscentret tilknyttes en følgegruppe, hvor bl.a. forskellige brugergrupper får plads, så det sikres, at mennesker med demenssygdomme og deres familiers stemme bliver hørt.

De første aktiviteter i udviklingscenteret sættes i gang allerede i efteråret og omfatter mennesker med demenssygdomme, pårørende, medarbejdere i plejesektoren og studerende.

Partnere i Udviklingscenter for Demensområdet

Følgende kommuner er med i udviklingscentret: Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Svendborg Kommune, Odense Kommune og Ærø Kommune.

Desuden medvirker den erhvervsdrivende fond OK-Fonden, som blandt andet driver plejehjem for mennesker med demenssygdomme, og de tre uddannelsesinstitutioner Erhvervsakademiet Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen Fyn og University College Lillebælt.