fbpx

Ny organisering af psykiatrien i OK-Fonden

Lone Lundsgaard udnævnes til funktionsdirektør for psykiatrien – med titel af psykiatridirektør

Som led i OK-Fondens udvikling, har fondsbestyrelsen besluttet at udvide aktiviteterne i socialpsykiatrien. Senest med købet af Arresødal Slot, der skal indrettes til socialpsykiatri. Yderligere socialpsykiatriske aktiviteter og tilbud vil komme til, idet især de Nordsjællandske kommuner efterspørger OK-Fonden som samarbejdspartner.

Det er med stor glæde, at direktionen med virkning fra 1.7.2018, har udnævnt Lone Lundsgaard til psykiatridirektør. Idet der er tale om en funktionsdirektør stilling, sker der ingen ændring af direktionen.

Lone skal, sammen med direktionen, stå i spidsen for den strategiske og taktiske udvikling af socialpsykiatrien, så OK-Fonden også fremadrettet er en af de førende leverandører i socialpsykiatrien.

Organisatoriske ændringer i øvrigt

Som konsekvens af udnævnelsen fratræder Lone sin chefstilling på enhederne i Jylland. Lone får en kontorarbejdsplads på hovedkontoret samt på nogle af bostederne, idet Lone fortsat bliver boende i Jylland.

Det er med glæde, at vi samtidig kan oplyse, at Anette Lassen og Lisbeth Lomholt tiltræder som ny chef på henholdsvis Enghaven og Jelling Have. Begge indtræder i chefgruppen og deltager i deres første chefmøde den 19. og 20. september.

Jan Svensson, der i dag er chef på Thea, får ved samme lejlighed yderligere en enhed tilknyttet sig, idet Jan får ansvar for driften af Arresødal.

Maj Greifenstein fortsætter som chef på Helenesminde.