fbpx

Motion gi’r lyst til livet

Alt for mange mennesker med psykiske lidelser dør for tidligt – mellem 15 og 20 år før gennemsnitsbefolkningen – og gruppen rammes oftere af livsstilssygdomme som diabetes 2 og hjerte-karsygdomme. Men det kan fysisk aktivitet lave om på! Ved regelmæssig fysisk aktivitet kan dødeligheden mindskes eller helt undgås. Bostedet Thea på Frederiksberg er blandt landets første idrætscertificerede bosteder

– Mit humør er bedre, og det har givet mig mere lyst til andre ting. De faste idrætsaktiviteter har simpelthen givet mig en bedre livskvalitet, fortæller 50-årige Nikolaj, som er beboer på Thea og tager ud sammen med ledelsen og underviser i metoder og resultater på idrætscertificerede bosteder.

Jan Svensson, chef for Thea, supplerer: – Vi kan helt tydeligt se, at det har givet mere liv. Alle beboere bliver tilbudt en times motion om dagen. Dagens aktivitet gennemføres, uanset om der er mødt nogen op fra starten. Vi går bare i gang. Det har betydet, at over halvdelen er aktive dagligt, og vi oplever, at beboere, som vi slet ikke havde forestillet os, er kommet i
gang. 8 ud af 20 har desuden meldt sig ind i ”Kæmperne” (IKF98), som er Danmarks største idrætsforening for sindslidende. Som idrætscertificeret bosted forpligter man sig blandt andet til en årlig idrætsevent. På Thea er hele huset engageret i ”Sund By Walk and Run” på Frederiksberg. Medarbejderne har praktiske opgaver, Theas band giver koncert, og alle beboere
kan være med i eller omkring aktiviteterne.

– Idræt er for alle! I fremtiden vil vi gerne have meget mere samarbejde med verden omkring os, og vi vil gerne lære fra os. Idræt er blevet en fast del af Thea. Medarbejderne har holdt mere ved, end jeg har set andre steder, og det er dem, der bærer det nu, fortæller Jan.