fbpx

Entreprenørs konkurs forsinker byggeriet af det nye plejehjem på Himmelev Gl. Præstegård

OK-Fonden har den 30. oktober fået oplyst, at Hald og Halberg A/S, der er entreprenør på opførelsen af Himmelev Gl. Præstegård, er erklæret konkurs.

Paul Erik Weidemann, administrerende direktør i OK-Fonden:
– Det vil hovedsageligt være de sidste plejeboliger og servicearealer, der bliver berørt af entreprenørfirmaets konkurs. Heldigvis er seniorboligerne allerede er taget i brug, men vi kan desværre allerede nu konstatere, at det vil medføre en betydelig forsinkelse af den samlede tidsplan for det færdige byggeri.

– OK-Fondens byggeprojektafdeling vil sammen med direktion og bestyrelse på Himmelev Gl. Præstegård sætte alle ressourcer ind på at skabe den fornødne ro, så vi, i samarbejde med den udpegede kurator, kan få byggeriet tilendebragt som planlagt.

Byggeprojektafdelingen har, sammen med sagens øvrige rådgivere, fulgt udviklingen i projektet meget nøje. Det betyder, at der er gjort de nødvendige tiltag for at fastholde en så god økonomi som muligt til brug for færdiggørelsen af det planlagte byggeri.

– Sammen med chef Susanne Palmblad og byggeudvalget vil vi orientere alle relevante parter, med særlig omsorg for beboere og pårørende, om den forventede fremdrift i projektet, så snart vi har klarlagt konsekvenser og muligheder, slutter Paul Erik Weidemann.