fbpx

Vi er sammen med beboerne 70 pct. af arbejdstiden

OK-Centret Enghaven sikrer, at beboerne får mest mulig tid med medarbejderne ved at flytte administrative opgaver ud af kontorerne.

Øgede krav om dokumentation og effektmåling har over en årrække været en udfordring på socialområdet, også på OK-Centret Enghaven. Her stod man over for et valg om enten at løse opgaverne ved at tage tiden fra beboerne – eller tænke anderledes og beholde den gode kvalitet.

Ud af boksen for at bevare kvaliteten

– Vi var nødt til at tænke ud af boksen for at finde ud af, hvad vi skulle gøre for at blive ved med at fastholde den samme kvalitet og det samme niveau af kontakt med beboerne på trods af dokumentationskravene, fortæller centerchef Lone Lundsgaard.

Løsningen blev at flytte mange af de opgaver, der tidligere blev udført på et kontor, ud til beboerne ved hjælp af iPads og bærbare computere.

– Der er ikke ret mange af de ting, vi gør som medarbejdere, som beboerne ikke involveres i. Derfor har vi arbejdet rigtigt meget med at gøre op med tanken om, at vi skal gå ind på et kontor, når vi fx skal lave dokumentationsarbejde. Vi gør arbejdsredskaberne mobile, så kontoret er ude på gangen eller inde hos beboerne, siger Lone Lundsgaard.

29 timer om ugen med beboerne

For at dokumentere de gode resultater har man på OK-Centret Enghaven målt, hvor meget tid den enkelte beboer får sammen med medarbejdere. Målinger fra 2011 opgjorde tallet til at være 29 timer om ugen. Det tal har man formået at bibeholde, trods det øgede krav om dokumentation og effektmåling.

– Når en kommune køber en normal døgnplads med 100 pct. indskrivning hos os, stiller vi en garanti for, at beboeren får 29 timer med specialister, altså faguddannet personale, fortæller Lone Lundsgaard.

Samlet betyder det, at medarbejderne på OK-Centret Enghaven bruger 70 pct. af deres tid sammen med beboere. Det står i kontrast til en undersøgelse I Københavns Kommune, som har vist, at pædagogerne der kun brugte circa halvdelen af deres arbejdstid sammen med borgerne.

Nyt IT-system giver varme hænder

På to af Enghavens seks afdelinger har man taget et nyt IT-system i brug for at styrke den interne kommunikation og give lettere arbejdsgange. Systemet skaber en fælles platform, hvor alle beboernes aktiviteter og handlingsplaner er lagt ind. Det giver muligheden for, at medarbejdere bedre kan koordinere mellem sig, og beboerne har selv afgang til egne planer og aktiviteter.

Kollegaer kan, på en stor fællesskærm i grupperum eller på en smartphone, straks se, når en opgave er løst. På den måde er det lettere at få overblik over, hvilke opgaver, der mangler og dermed lettere for medarbejderne at hjælpe hinanden.

– Vi ved, at mængden af den tid er afgørende for, hvor hurtigt vores beboere kommer sig. Fremover kan vi forvente, at de mennesker, vi modtager, vil være dårligere, og der kommer derfor et behov for endnu mere tid til den enkelte slutter Lone Lundsgaard.