fbpx

Visioner for Danmarks største, demensvenlige bydel

Formanden for støtteforeningen Margurittens Venner, læge Aster Schepel

Byen for Livet repræsenterer et stort håb for familier, som rammes af demens. Hvis mennesker med demens fortsætter med at leve et godt liv, og vi bruger de rigtige metoder og skaber de rigtige omgivelser, så kan man bremse sygdommens udvikling. Den periode, hvor man bliver så dårlig, at man virkelig har brug for hjælp, kan blive meget kortere. Så selvom man måske stadig kun kan regne med at leve 10 år, fra man får diagnosen, til man dør – så kan man måske, i stedet for tre gode år, have otte eller ni gode år!

Samtidig kan Byen for Livet blive et fyrtårn på forebyggelsesområdet! Folk udefra kan komme og deltage i aktiviteter og få undervisning i, hvordan man passer på sin hjerne og sin krop. Der kan skabes et udviklingscenter, hvor man eksperimenterer og finder ud af, hvad der duer og ikke duer.

Arkitekturen skal afspejle den viden, vi allerede har. Fx forringes balancesansen ikke så meget, hvis man vedligeholder og træner den. Vi kunne lave korridorer, hvor gulvene er en lille smule skæve og sørge for, at der er “bevægelse” i gaderne udenfor.

Men det allervigtigste er friheden til at bestemme over sit eget liv, også selvom man får brug for hjælp og pleje. At det bliver alle beboernes HJEM. At det ikke bare er noget, man siger, men at man virkelig mener det og praktiserer det. Som ansat skal man være meget bevidst om, at man arbejder for de mennesker, som bor der – aldrig omvendt.

OK-Fondens administrerende direktør, Paul Erik Weidemann

Sammen med frihed og selvbestemmelse bliver det eksperimentelle et vigtigt tema. Vi skal turde! Som det første sted i Danmark, indretter vi plejeboligerne efter livsstile. Vi vil gerne have fællesskab mellem børnehavebørn og gamle. Arbejdende værksteder og kulturtilbud, som skabes af beboerne. Og selvfølgelig afprøvning af den nyeste velfærdsteknologi.

Vi vil skabe et levende samfund, hvor vi sørger for, at der er godt og sikkert at bo, også hvis man bliver ramt af sygdom. Vi vil udfordre konceptet specialplejehjem, så det her bliver noget andet og mere. Det afgørende bliver samspillet med de 70-80 procent af beboerne i bebyggelsen, som ikke er ramt af demens. Vi skal finde den rigtige balance fra starten.

OK-Fonden har sammen med Odense Kommune, støtteforeningen Margurittens Venner og danske og internationale eksperter gennemført et fantastisk forprojekt på et år.
Udvikling og videndeling bliver også fremover en central del af vores arbejde med og i den nye bydel.

Vi ønsker at bringe Danmark helt i front på fremtidens ældrepleje, og det er målet, at vores resultater skal komme så mange som muligt til gode.