fbpx

Brikkerne er faldet på plads – nyt Seniorbofællesskab i Skovlunde

En aktiv gruppe af fremtidige beboere har sammen med OK-Fonden i mere end 3 år – oprindelig på initiativ af Ballerup Kommune – arbejdet målrettet på at få skabt rammerne om et nyt seniorbofællesskab i Skovlunde.

Nu er det endelig lykkedes at få puslespillet til at gå op – og bestyrelsen for Seniorbofællesskabet Andelsboligforeningen Lystoftegård har netop sat deres underskrifter på aftaler om finansiering, køb af den fine grund i Skovlunde og en aftale med en totalentreprenør om opførelse af byggeriet.

Projektet består af 20 boliger fordelt på 3 forskellige boligstørrelser på henholdsvis ca. 65 m2, 85 m2 og 105 m2 – inkl. en andel af det store fælleshus, der indrettes i den eksisterende bygning, der kommer til at gennemgå en gennemgribende ombygning og renovering.

Seniorbofællesskabet er organiseret som en andelsboligforening og det har været en forudsætning for at kunne igangsætte selve byggeriet, at gruppen var fuldtallig og der er således allerede nu er andelshavere til alle boligerne.

Beboergruppen har deltaget aktivt i hele processen og har sammen med bygherrerådgivere fra Arkitektfirmaet MW og OK-Fonden udformet skitser og udbudsmateriale, der ligger til grund for det projekt, som totalentreprenøren Dansk Boligbyg A/S sammen med deres arkitekter og ingeniører fra firmaet Constructa nu arbejder på at føre ud i livet.

I løbet af den ganske lange proces har beboergruppens mange medlemmer lært hinanden rigtig godt og kende – og gruppen er på den måde allerede et fællesskab – længe inden de til næste år også bliver et bo-fællesskab.

Der er allerede søgt om byggetilladelse hos Ballerup Kommune og vi forventer at selve byggeriet starter i Skovlunde til efteråret – og at husene står færdige til indflytning i sensommeren 2019.