fbpx

36 fleksjobbere gør en forskel

Succesfuld samskabelse mellem jobcenteret og OK-Fondes plejehjem i Odense

Anne Mulberg Dahl, chef for plejehjemmene Gurli-Vibeke og Dyruphus: 

–  I OK-Fonden vil vi meget gerne tage et socialt ansvar og hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Men vi har meget sårbare beboere, som har svært ved fx skiftende praktikanter i jobtræning. Kim Marnow fra Jobcenter Odense og jeg gik derfor sammen om at finde ud af, hvordan vi kunne få skabt mere varige arbejdspladser til fleksjobbere, til glæde for alle parter. 

 Projektet er en succes. Vores faste medarbejdere har været meget engagerede og har vist stor accept og rummelighed i forhold til at tage imod den sårbarhed og de udfordringer, de enkelte fleksjobbere har haft med i bagagen. 

 Vi har fået 36 fleksjobbere i arbejde. Der er skabt rum for mere kvalitetstid med beboerne, og alle bidrager til den fælles kerneopgave og til vores motto om, at Livet skal leves – hele livet.

– Jobcentret var overraskede over, at vi kunne ansætte så mange. Men den store gruppe er en del af succesen. Ofte har en arbejdsplads kun én eller meget få fleksjobbere, og så kan man nemt komme til at føle sig ”anderledes” eller som ”ugens gæst”. Når man starter på et hold, skabes der en samhørighed og trivsel blandt ligestillede, der giver energi og selvtillid til at føle sig som kollega med alle.  

Vi har meddelt jobcenteret, at vi som arbejdsplads kan rumme op til 50 i såkaldte mini-fleksjob, fordelt på de to enheder. Det kræver alt andet lige mere administration og ledelse at have så mange ekstra medarbejdere, hvoraf en del har brug for ekstra støtte for at kunne fungere. Så vi er afhængige af samarbejdet med jobcenteret og bevillingen til personlig assistance, som det hedder, til fleksjobberne.  

Efter halvandet år kan jeg konkludere, at det er blevet en kultur, at vi er en meget rummelig arbejdsplads, hvor alle accepterer og respekterer hinanden. 36 ud af 45 som startede er her endnu. OK-Fonden har ikke en økonomisk fordel af ordningen, men vores beboere og medarbejderne, både plejepersonalet og fleksjobberne, har uvurderlig gavn og glæde af det.