fbpx

23 fleksjobbere gør en forskel

Succesfuld samskabelse mellem jobcenteret og OK-Fondes plejehjem i Odense

Succesfuld samskabelse mellem jobcenteret og OK-Fondes plejehjem i Odense

Anne Mulberg Dahl, chef for plejehjemmene Gurli-Vibeke og Dyruphus:

–  I OK-Fonden vil vi meget gerne tage et socialt ansvar og hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Men vi har meget sårbare beboere, som har svært ved fx skiftende praktikanter i jobtræning. Kim Marnow fra Jobcenter Odense og jeg gik derfor sammen om at finde ud af, hvordan vi kunne få skabt mere varige arbejdspladser til fleksjobbere, til glæde for alle parter.

Projektet er en succes. Vores faste medarbejdere har været meget engagerede og har vist stor accept og rummelighed i forhold til at tage imod den sårbarhed og de udfordringer, de enkelte fleksjobbere har haft med i bagagen.

Vi har fået 23 fleksjobbere i arbejde. Der er skabt rum for mere kvalitetstid med beboerne, og alle bidrager til den fælles kerneopgave og til vores motto om, at Livet skal leves – hele livet.

Kim Marnow, jobkonsulent, Jobcenter Odense:

–  Odense kommune stod overfor nogle udfordringer i forhold til at finde arbejdsgivere, der kunne skabe rammer og finde arbejdsopgaver til personer godkendt til fleksjob på ganske få timer, typisk 1 – 5 timer pr. uge.

I samarbejde med OK-Fonden er det lykkedes at skabe et uddannelsesforløb for 25 personer, hvor alle efterfølgende var lovet job. 23 personer gennemførte forløbet, og det mundede ud i 23 ansættelser i minifleksjob. Det drejer sig blandt andet om mennesker med op til otte års ledighed, som har været i et utal af forskellige forløb, uden succes i forhold til ansættelse i fleksjob.

Socialøkonomisk virksomhed

Det er socialøkonomisk virksomhed, når en virksomhed på én gang tjener penge på almindelige markedsvilkår og skaber positiv social forandring for samfundet. Nogle socialøkonomiske virksomheder bruger overskuddet til at skabe beskæftigelse for udsatte, mens andre finder svar på udfordringer indenfor fx sundhed. OK-Fonden gør begge dele.

Jobbene er alle varige ansættelser på mellem 4 og 6 timer om ugen. De rummer praktiske opgaver som lettere køkkenarbejde, tøjvask, lettere rengøringsopgaver, pedelopgaver, administrative opgaver og aktiviteter med beboerne, i samarbejde med plejepersonalet.