fbpx

Om os

Velkommen

OK-Hjemmet Arendse er en selvejende institution under OK-Fonden, der blev taget i brug som plejehjem i juli 1962, på Hovedvejen i Glostrup. I december 2010 flyttede vi til Østerbro, i bebyggelsen ”Gl. Kloster”, som er beliggende på Lersø Parkalle.

På Arendse arbejder vi ud fra OK-Fondens værdigrundlag om, at ”Livet skal leves – hele livet”. Vi arbejder ud fra, at der skal være plads til forskellighed, og at mødet med beboere og pårørende et ligeværdigt samarbejde, som er baseret på tillid og respekt for hinanden og for hinandens forskellighed. Vi går sammen, men vi går ikke i takt.

Arendse er et privat friplejehjem under OK-Fonden. Det betyder, at vi ikke har nogen driftsoverenskomst med en kommune, og derfor modtager vi beboere fra alle kommuner i Danmark samt fra udlandet. For at komme i betragtning til en bolig på Arendse skal man være visiteret til en plejehjemsplads i sin hjemkommune. Herefter kan man frit vælge, om man ønsker at bo på et kommunalt plejehjem eller på et friplejehjem. Hvis du ønsker at bo på Arendse rettes henvendelse til centerchefen.

Det har ingen økonomiske konsekvenser for beboeren, om man ønsker at bo på et friplejehjem eller på et kommunalt plejehjem.

Medarbejdere

På OK-Hjemmet Arendse er vi stolte over vores dygtige medarbejdere, og vi vægter det faglige niveau højt. Vi arbejder for, at der er et godt sammenhold og et godt arbejdsmiljø.

Vi har ansat medarbejdere med mange forskellige fagligheder – blandt andet social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, pædagoger, ernæringsassistenter, rengøringsassistenter, pedel og kontorassistent. Derudover har vi en fysioterapeut, som kommer fast to dage om ugen, samt en plejehjemslæge, som kommer fast én dag om ugen.

Ud over de faste medarbejdere har vi et afløserteam, som træder til, når der er brug for det, eksempelvis i weekender og i ferieperioder. Afløserteamet består hovedsageligt af studerende, som er i gang med en fagligt relevant uddannelse, såsom sygeplejestuderende, pædagogstuderende, fysioterapeutstuderende eller ergoterapeutstuderende.

Ledelse

Sorter efter: Fagområde eller alfabetisk visning
Maj Greifenstein
Centerchef
"På Arendse ønsker vi at skabe en god og nærværende hverdag for vores beboere med fokus på hjemlig hygge og socialt samvær. Vi holder af fest, men ”mest af alt holder vi af hverdagen”.

Mad og køkken

På Arendse har vi vores eget køkken i kælderen, hvor al maden tilberedes. Vores mål er at lave så meget mad som muligt fra bunden.

Måltiderne kan indtages i den fælles spisestue eller i egen bolig alt efter ønske. Morgenmaden serveres alt efter, hvornår beboeren står op. Til frokost serveres smørrebrød og om aftenen serveres varm mad. Derudover er der mellemmåltider formiddag, eftermiddag og aften.

Som beboer er der mulighed for løbende at give tilbagemelding vedrørende ønsker for kost, ligesom der afholdes månedlige beboermøder, hvor der samles op på beboernes ønsker. Ved fødselsdage bestemmer den enkelte beboer dagens menu.

Forretningsudvalg

Arendses forretningsudvalg består af:

  • Michael Brostrøm
  • Paul Erik Weidemann
  • Eva Lunding Olsen

Livets afslutning

OK-Fondens vision er, at Livet skal leves – hele livet.

Vi ved, at også livets afslutning er mindst lige så vigtigt at få tilrettelagt og taget hånd om. Præcis på den måde det enkelte menneske eller familien ønsker det.

Derfor er livets afslutning en lige så væsentlig del af OK-Fondens værdigrundlag som visionen om, at Livet skal leves – hele livet.

Vi vil meget gerne i dialog med hver enkelt beboer og familien om tilrettelæggelsen af den sidste tid.

Vi har gennem den seneste tid styrket vores medarbejderes faglighed og fokus på dette område betydeligt, for at sikre størst mulig tryghed helt frem til livets afslutning – og for familien også tiden derefter.

Vi ved, at dette emne kan være svært at tale om, og respekterer derfor, at “tiden skal være moden til det” og at det skal foregå “under de rigtige rammer”.

Giv derfor gerne udtryk for, hvordan vi skal tilrettelægge denne dialog sammen med jer.