fbpx

Om os

Velkommen

OK-Hjemmet Arendse er en selvejende institution under OK-Fonden. Arendse blev taget i brug som plejehjem i juli 1962 på Hovedvejen i Glostrup. I december 2010 flyttede vi til Østerbro i bebyggelsen ”Gl. Kloster”, som er beliggende på Lersø Parkallé.

På Arendse arbejder vi ud fra OK-Fondens værdigrundlag om, at ”Livet skal leves – hele livet”. Vores holdning er, at der skal være plads til forskellighed, og at vores møde med beboere og pårørende er et ligeværdigt samarbejde, som er baseret på tillid og respekt for hinanden og for hinandens forskellighed. Vi går sammen, men vi går ikke i takt.

Arendse er et privat friplejehjem under OK-Fonden. Det betyder, at vi ikke har nogen driftsoverenskomst med en kommune, og derfor modtager vi beboere fra alle kommuner i Danmark samt fra udlandet. For at komme i betragtning til en bolig på Arendse skal man være visiteret til en plejehjemsplads i sin hjemkommune. Herefter kan man frit vælge, om man ønsker at bo på et kommunalt plejehjem eller på et friplejehjem. Hvis du ønsker at bo på Arendse, retter du henvendelse til centerchefen.

Prisen for beboeren er den samme, uanset om man ønsker at bo på et friplejehjem eller på et kommunalt plejehjem.

Medarbejdere

På OK-Hjemmet Arendse er vi stolte af vore dygtige medarbejdere, og vi vægter det faglige niveau højt. Vi arbejder for et godt sammenhold og et godt arbejdsmiljø.

Vi har ansat medarbejdere med mange forskellige fagligheder. Blandt andet social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, pædagoger, ernæringsassistenter, rengøringsassistenter, pedel og kontorassistent. Derudover har vi en fysioterapeut, som kommer fast to dage om ugen, samt en plejehjemlæge, som kommer fast én dag om ugen.

Ud over de faste medarbejdere har vi afløsere, som træder til, når der er brug for det, eksempelvis i weekender og i ferieperioder. Afløserteamet består hovedsageligt af studerende, som er i gang med en fagligt relevant uddannelse. De er eksempelvis sygeplejestuderende, pædagogstuderende, fysioterapeutstuderende eller ergoterapeutstuderende.

Ledelsen

Maj Greifenstein er chef for enheden.

Formand for forretningsudvalget: Paul Erik Weidemann.

Næstformand for forretningsudvalget: Mikkel Schlüter Friis.

Forretningsudvalgsmedlem: Ulrik Ahrendt-Jensen.

Maj Greifenstein deltager i udvalget.

Mikkel Damgaards deltager i udvalget.

Ledelse

Maj Greifenstein
Centerchef
“På Arendse ønsker vi at skabe en god og nærværende hverdag for vores beboere med fokus på hjemlig hygge og socialt samvær. Vi holder af fest, men mest af alt holder vi af hverdagen”.

Administration

Mad og køkken

På Arendse har vi vores eget køkken i kælderen, hvor al maden tilberedes. Vores mål er at lave så megen mad som muligt fra bunden.

Måltiderne kan indtages i den fælles spisestue eller i egen bolig alt efter beboerens ønske. Morgenmaden serveres alt efter, hvornår beboeren har lyst til at stå op. Til frokost serveres smørrebrød, og om aftenen serveres varm mad. Derudover er der mellemmåltider formiddag, eftermiddag og aften.

Som beboer er der mulighed for løbende at give tilbagemelding vedrørende ønsker om særlig kost, ligesom der afholdes månedlige beboermøder, hvor der bliver samlet op på beboernes ønsker. Beboere, som har fødselsdag, bestemmer dagens menu. 

Livets afslutning

OK-Fondens vision er, at “Livet skal leves – hele livet”.

Vi ved, at også livets afslutning er mindst lige så vigtig at få tilrettelagt og taget hånd om præcis på den måde, som det enkelte menneske eller familien ønsker det.

Derfor er livets afslutning en lige så væsentlig del af OK-Fondens værdigrundlag som visionen om, at “Livet skal leves – hele livet”.

Vi vil meget gerne i dialog med hver enkelt beboer og familien om tilrettelæggelsen af den sidste tid.

Vi har gennem den seneste tid styrket vores medarbejderes faglighed og fokus på dette område betydeligt for at sikre størst mulig tryghed helt frem til livets afslutning – og for familien også tiden derefter.

Vi ved, at livets ende kan være svær at tale om. Derfor respekterer vi, at “tiden skal være moden til det” og at det skal foregå “i de rigtige rammer”.

Giv derfor gerne udtryk overfor medarbejdere for, hvordan vi skal tilrettelægge denne dialog sammen med jer.