fbpx

Huset

OK-Hjemmet Arendse er beliggende i bebyggelsen ”Gl. Kloster” på Østerbro i København tæt på Vibenshus Runddel og Fælledparken.

Vores 25 lyse boliger er placeret på 2. sal med adgang via trappe og elevator. Hver bolig har eget toilet, og enkelte har eget bad. På etagen forefindes der store brugervenlige toiletter og badeværelser. I alle boliger er der telefon- og tv-stik, gardinstænger og seng. Boligerne er mellem 20 og 55 m2, og indrettes med beboerens egne møbler, gardiner m.m.

På etagen er der indrettet fælles spisestue, dagligstue samt flere små hyggekroge. Der er, alt efter årstiden, mulighed for at benytte vores hyggelige altaner samt vores dejlige gårdhave, hvor der er rosenhave og springvand. På 3. sal er der flere fællesrum, blandt andet en stor festsal, en træningssal med træningsudstyr, frisørsalon og fodplejeklinik.

Gl. Klosters Historie

Stiftelsen har sin rod i det Helligåndshospital, som Roskildebispen Johannes Krag i 1.296 lod bygge her i staden på det sted, hvor Helligåndskirken ligger nu. Helligåndshospitalet havde til formål at skaffe husly og pleje til syge og gamle, der ikke mere havde kræfter til at gå rundt og tigge. Christian I gjorde hospitalet til et kloster og lod i 1474 opføre nye bygninger. Det nuværende Helligåndshus i Valkendorfsgade er en fløj af dette kloster.

Ved reformationens indførelse ophævedes klosteret som sådant, men fortsatte på samme sted som hospital til 1606, hvor Christian IV flyttede stiftelsen til kongsgården Vartov ved Strandvejen. Omkring 1930 opstod tanken om at flytte fra Vartov, og efter at Københavns Kommune 1. april 1931 havde overladt stiftelsen af en grund ved Parkallé – Klostervænget – kunne dronning Alexandrine den 23. maj 1933 nedlægge grundstenen til det hus, der under navnet Gammel Kloster er bestemt til, som det hedder i fundats af 7. februar 1936, ”at være en stiftelse for værdige, ubemidlede gamle kvinder og mænd”.

Gammel Kloster, der blev indviet 12. juni 1934, er tegnet af arkitekt Aage Rafn og omfatter otte fløje med 33 opgange. I en af sidefløjene er indrettet en plejeafdeling med plads til 100 beboere i eneværelser. Stiftelsen, der i øvrigt er indrettet som et almindeligt beboelseshus, indeholder foruden de før omtalte værelser i plejeafdelingen, 335 lejligheder. For størstedelens vedkommende på et værelse og et værelse med kammer.

“Vi havde som pårørende ikke i vores vildeste fantasi drømt om at der overhovedet fandtes et hjem som OK-Hjemmet Arendse. (…) Stedet oser af hjemlig hygge, det dufter af hjem”

Pårørende til beboer