fbpx

Beboer

På OK-Hjemmet Arendse arbejder vi mod at bringe OK-Fondens vision om, at ”Livet skal leves – hele livet” ud i vores daglige arbejde. Derfor forsøger vi hele tiden at indrette hverdagen og livet på Arendse med udgangspunkt i beboernes ønsker.

Det betyder, at vi arbejder på at skabe en aktiv og oplevelsesrig hverdag med mulighed for at deltage i aktiviteter for de beboere, som ønsker det, men vi giver også plads til dem, der ønsker ro.

Det er meget forskelligt, hvornår dagen starter for vores beboere. Nogle kan lide at stå tidligt op. De står op og får hjælp til eksempelvis bad allerede kl. 5 om morgenen, mens andre kan lide at sove længe. Der er morgenmad indtil klokken 10. Beboeren bestemmer selv, om han eller hun spiser hos sig selv eller i spisestuen sammen med de andre beboere.

Om formiddagen klokken 10.30-11.00 kommer personalet rundt med en lille forfriskning. Det kan være frugt eller en lille dessert. Derudover kan der være forskellige aktiviteter. Det kan udmønte sig i træning med vores fysioterapeut, som kommer to gange om ugen, eller måske er det en gåtur i haven om formiddagen.

Klokken 12.30 er der frokost. Oftest vil der være smørrebrød, men nogle dage vil der være varm mad- Eksempelvis hvis der er fødselsdag i huset. Som om morgenen bestemmer beboeren selv, om vedkommende vil have maden ind og spise i sin egen bolig, eller om han eller hun ønsker at spise med de andre beboere i spisestuen.

Efter frokosten er det igen individuelt, hvad der står på programmet. Måske er der bankospil eller andet, som man kan deltage i alt efter overskud og lyst, mens andre beboere får sig et hvil før eftermiddagskaffen. Den bliver serveret klokken 14.30-15.00.

Aftensmaden serveres klokken 17.30-18.00. Også her bestemmer man selv, om man spiser i egen bolig eller sammen med andre beboere i spisestuen. Som regel er der varm mad til aften, men hvis der er fødselsdag eller andet, spises der smørrebrød til aften. Efter aftensmaden er der kaffe.

Det er individuelt, hvornår beboerne går i seng om aftenen. Nogle kan godt lide at gå tidligt i seng, mens andre gerne vil være længe oppe.

Alt i alt kan dagligdagen på Arendse altså se meget forskellig ud fra beboer til beboer. Fælles er, at vi forsøger at indrette hverdagen efter det, man som beboer har af vaner og ønsker, således at hver beboer på Arendse kan leve livet, sådan som man ønsker det – hele livet.

Den Faglige Tilgang

Vi betragter hver beboer som et unikt menneske, der skal mødes på egne præmisser. Derfor giver vi plads til dem, der ønsker ro, men også muligheder for dem, der ønsker en aktiv og oplevelsesrig hverdag.

På Arendse arbejder vi ud fra en tilgang om at møde den enkelte beboer, der hvor han eller hun er. Vi arbejder ud fra en personlig tilgang, hvor vi i pleje og omsorg tager udgangspunkt i den enkelte beboers perspektiv, erfaring og livshistorie. Herunder indgår også, efter aftale med beboeren, samarbejdet med familie og pårørende. Det samarbejde anser vi som et værdifuldt aktiv.

For os på Arendse er det vigtigt, at vores beboere inddrages og er aktive i det omfang, de kan. Derfor forsøger vi i samarbejde med beboerne at tilrettelægge hverdagens aktiviteter på den måde, at pleje og omsorg tager udgangspunkt i styrkelse af beboernes egne ressourcer, så beboerne i størst muligt omfang oplever at være selvhjulpne.

Aktiviteter

Hver måned har vi beboermøder, hvor der er mulighed for blandt andet at være med til at påvirke de aktiviteter, som foregår i huset. Vi har faste ugentlige aktiviteter såsom yoga, korsang, banko, brætspil og indkøbsture til det lokale supermarked. Hver uge har vi ligeledes en fast bustur til eksempelvis Bakken, Tivoli eller bare ”ud i det blå” og spise en is.

Derudover prioriterer vi også at planlægge aktiviteter ved højtiderne i løbet af året. Vi har et fastelavnsarrangement i samarbejde med den lokale børnehave, vi har påske- og pinsefrokoster, og til jul har vi Luciaoptog i samarbejde med børnehaven, pårørendearrangement med gløgg, æbleskiver og julesange samt julefrokoster. Vi markerer beboernes fødselsdage med festlig oppyntning og sang og menu efter ønske.

Der mulighed for ferieture, når der er opbakning til det blandt beboerne. De senere år har vi været i Polen og på Bornholm.

Pårørende

På OK-Hjemmet Arendse arbejder vi ud fra OK-Fondens værdigrundlag om, at familien er værdifuld. Derfor prioriterer vi i vores arbejde, at vi har et tæt samarbejde med familie og pårørende, og at de pårørende inddrages, selvfølgelig efter aftale med beboeren.

En til to gange om året indbyder vi til en aften, hvor alle pårørende er velkomne. På disse aftener orienteres dels om tilsynsrapporter, driften og tiltag, der gøres for at sikre en god hverdag for vores beboere. Desuden kan der på nogle af møderne være ønske om oplæg om for eksempel det at være pårørende, om gensidige forventninger, demens, diabetes osv.

Frivillige

Vi søger frivillige til OK-Hjemmet Arendse. Er du interesseret i at blive frivillig hos os og dermed blive en del af vores skønne hus, kan du kontakte afdelingsleder Mette Søe.

”I er så dygtige, omsorgsfulde, empatiske og venlige. I udviser kærlighed, respektfuldhed og værdighed med fokus på trivsel og sundhed. I handler på det hver dag og viser det for jeres beboere og pårørende. I opfylder til fulde jeres værdigrundlag som bl.a. er, at hver beboer er et unikt menneske, som skal mødes på egne præmisser, samarbejde der er ligeværdigt og tillidsfuldt og med plads til livet. Og så er her så dejligt uformelt”

Pårørende til beboer