Pressemeddelelse: Salg af Arresødal Slot

OK-Fonden og familien Følsgaard har gennem de seneste måneder været i tæt dialog om fremtiden for Arresødal Slot. Der er indgået en principaftale om, at Arresødal skifter hænder.

Siden lukningen af Arresødal Privathospital i februar 2011 er der blevet arbejdet hårdt på at finde en langsigtet løsning for en af Frederiksværks mest markante ejendomme.

Det har været et stærkt ønske hos familien Følsgaard, at Arresødal Hospice med køkkenfunktioner bevares, samt at de gamle hovedbygninger, der har stået tomme siden hospitalets lukning, igen kan finde anvendelse til sociale og sundhedsmæssige formål.

Som non-profit organisation har OK-Fonden gennem næsten 50 år haft fokus på drift af plejehjem, bosteder for psykisk sårbare mennesker, seniorbofællesskaber samt hospice. Aktiviteterne er spredt over det meste af Danmark. OK-Fonden har næsten 2000 medarbejdere.

Det har været vigtigt for begge parter, at der har kunnet konstateres et fælles værdigrundlag, som har været centralt for både de indledende og afsluttende forhandlinger om salget.

Arresødal har været et vartegn for Frederiksværk, siden Generalmajor Frederik Classen byggede slottet i 1773, og det er således ekstremt positivt, at der fremadrettet vil finde yderligere aktiviteter sted, som kan bringe blivende arbejdspladser til området.

Overtagelsen vil ske i det nye år, hvor OK-Fonden også har planer om at se på ny-indretning af hovedbygningen og de to sidefløje, idet huset forventes at skulle huse mennesker med psykisk sårbarhed.

Familien Følsgaard, der har ejet ejendommen siden årsskiftet 2003, udtrykker stor tilfredshed og glæde over, at det er lykkedes at få en så stor og veldrevet organisation med solid erfaring på banen.

I den kommende tid skal de endelige handelsforudsætninger sættes helt på plads. Der er gennemført indledende tekniske og juridiske undersøgelser, som peger i den ønskede retning. Men de skal helt på plads i alle detaljer, så aftalen mellem parterne kan gøres endelig.

TrueMarketValue har formidlet kontakten imellem OK Fonden og Følsgaard Huset.

For yderligere oplysninger – kontakt:

Paul Erik Weidemann, Adm. direktør, OK-Fonden
20 15 92 12